Εργαλεία Αξιολόγησης Πόνου [PAT-28]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Η ποιοτική φροντίδα στην παλλιατίβη φροντίδα είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ευημερίας όσων πάσχουν από μια ανίατη ασθένεια. Ένας από τους κύριους ρόλους ενός φροντιστή παλλιατίβης είναι να είναι σε θέση να κάνει ακριβείς αξιολογήσεις του πόνου. Χωρίς επαρκή εκπαίδευση, οι νοσοκόμοι θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ανταποκριθούν στις πολλές απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν. Τα Εργαλεία Αξιολόγησης Πόνου (PAT) είναι, συνεπώς, χρήσιμα για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου φροντίδας και τη δυνατότητα προσαρμογών όπου κρίνεται απαραίτητο. Λειτουργεί τόσο ως εκπαιδευτικό εργαλείο όσο και ως εργαλείο αξιολόγησης ποιότητας.

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του πόνου. Η πρώτη είναι μια φόρμα ελέγχου 11 στοιχείων που χρησιμεύει για την απόκτηση βασικών πληροφοριών σχετικά με τον ασθενή. Η δεύτερη είναι μια αυτοαξιολόγηση πόνου 17 στοιχείων που συμπληρώνεται από τον ασθενή. Τέλος, η τρίτη έρευνα χρησιμοποιείται για την υποστήριξη χειρουργικών αναθεωρήσεων.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο PAT-28 αποτελείται από 28 ερωτήσεις. Οι πρώτες 11 απαντιούνται με
Ναι ή Όχι και οι υπόλοιπες 17 βαθμολογούνται από το 1 έως και το 10 δηλώνοντας έτσι αν ο συμμετέχων έχει πολύ πόνο ή καθόλου.

Βιβλιογραφία

City of Hope Pain & Palliative Care Resource Center. Research Instruments/Resources. City of Hope Pain & Palliative Care Resource Center. Retrieved October 27, 2012, from https://prc.coh.org/res_inst.asp
Ferrell, B., Wisdom, C., Rhiner, M., and Alletto, J. (1991). Pain management as a quality of care outcome. Journal of Nursing Quality Assurance, 5(2), 50-58.
Ferrell, B, McCaffery, M., and Ropchan, R. (1992). Pain Management as a
Clinical Challenge for Nursing Administration. Nursing Outlook, 40(6), 263-268.