Κλίμακα πανικού και αγοραφοβίας [PAS-14]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα πανικού και αγοραφοβίας [PAS-14] αξιολογεί διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τη διαταραχή πανικού και την αγοραφοβία, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας και της έντασης των κρίσεων πανικού, των συμπεριφορών αποφυγής, του προληπτικού άγχους και του βαθμού παρεμβολής στην καθημερινή λειτουργία. Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους κλινικούς γιατρούς κατά τη διάγνωση και την παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας για τη διαταραχή πανικού και την αγοραφοβία.

 

Σκοπός

Η Κλίμακα Πανικού και Αγοραφοβίας (PAS) είναι εργαλείο αυτοαναφοράς που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων κρίσεων πανικού και αγοραφοβίας.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η βαθμονόμηση της κλίμακας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εκδοχή που χρησιμοποιείται και οι βαθμοί συνήθως κυμαίνονται από 0 έως 4, όσο υψηλότερη είναι η συνολική βαθμολογία, τόσο περισσότερα συμπτώματα πανικού και αγοραφοβίας αντικατοπτρίζονται.

 

Βιβλιογραφία

Bandelow B. 1995. Assessing the Efficacy of Treatments for Panic Disorder and Agoraphobia. II. The Panic and Agoraphobia Scale. International Clinical Psychopharmacology‚ 10(2)2;73-81.

Bandelow B. (1999) The Panic and Agoraphobia Scale (PAS) Hogrefe & Huber Publishing.

Bandelow B‚ Broocks A‚ Pekrun G‚ et al. 2000. The use of the Panic and Agoraphobia Scale (P & A) in a controlled clinical trial. Pharmacopsychiatry ‚33(5):174-81

R Lam‚ EE Michalak‚ RP Swinson. 2004. Assessment Scales in Depression‚ Mania And Anxiety‚ 136-140.