Κλίμακα σοβαρότητας διαταραχής πανικού [PDSS-7]

 

Ανάλυση Κλίμακας

H Κλίμακα σοβαρότητας διαταραχής πανικού [PDSS-7] αποτελείται από επτά στοιχεία, το καθένα βαθμολογημένο σε μια κλίμακα 5 βαθμών. Τα στοιχεία είναι προσεκτικά αγκυρωμένα και αξιολογούν τη συχνότητα πανικού, την αγωνία κατά τη διάρκεια του πανικού, το άγχος πρόβλεψης εστιασμένο στον πανικό, την φοβική αποφυγή καταστάσεων, τη φοβική αποφυγή σωματικών αισθήσεων, την έκπτωση στην εργασιακή λειτουργία και την έκπτωση στην κοινωνική λειτουργία. Η ζυγαριά μπορεί να χορηγηθεί σε 5 έως 10 λεπτά. Είναι ένας χρήσιμος τρόπος αξιολόγησης της συνολικής σοβαρότητας της διαταραχής πανικού κατά την έναρξη και παρέχει ένα προφίλ της σοβαρότητας των διαφόρων συμπτωμάτων της διαταραχής πανικού.

 

Σκοπός

Ο σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει λειτουργικές αξιολογήσεις των συμπτωμάτων διαταραχής πανικού DSM-IV. Είναι ένα καλό εργαλείο παρακολούθησης επειδή είναι σύντομο και ευαίσθητο στις αλλαγές. Αυτή η κλίμακα προορίζεται για χρήση μετά τη διάγνωση.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα PDSS-7 αποτελείται από 7 στοιχεία. Κατά τη βαθμολόγηση της Κλίμακας Σοβαρότητας Διαταραχής Πανικού, τα στοιχεία βαθμολογούνται σε κλίμακα από το 0 έως το 4. Οι πρώτες βαθμολογίες κυμαίνονται από 0 έως 28 και οι σύνθετες βαθμολογίες κυμαίνονται από 0-4.

 

Βιβλιογραφία

Shear MK, Brown TA, Barlow DH, Money R, Sholomskas DE, Woods SW, Gorman JM, Papp LA. Multicenter collaborative Panic Disorder Severity Scale. American Journal of Psychiatry 1997;154:1571-1575

Houck, P. R., Spiegel, D. A., Shear, M. K., & Rucci, P. (2002). Reliability of the self-report version of the panic disorder severity scale. Depression and Anxiety, 15(4), 183-185.

Wuyek LA, Antony MM, McCabe RE. Psychometric properties of the panic disorder severity scale: clinician administered and self report versions. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2011;18(3):234-243.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!