Δείκτης Γονικού Άγχους [ΔΓΑ-36]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Ο Δείκτης Γονικού Άγχους (Parental Stress Index[PSI-36]),είναι ένα ερωτηματολόγιο συνολικά 120 ερωτήσεων που απαντάται από τους γονείς. Λόγο όμως της μεγάλης του έκτασης, δημιουργήθηκαν και άλλες μορφές  πιο σύντομου τύπου. Η πρώτη του μορφή με τις 120 ερωτήσεις δημιουργήθηκε από τους Solis και Abidin, το 1998. Οι πιο σύντομες μορφές του, είναι αυτή των 36 στοιχείων από το αρχικό και αυτή των 4 στοιχείων από το αρχικό ερωτηματολόγιο και δημιουργήθηκαν από τον Abidin, το 2012.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Η πλήρης έκδοση του ερωτηματολογίου αυτού καθώς και οι πιο σύντομες μορφές του  υπολογίζουν το άγχος γονέων προς τα παιδιά τους που μπορεί να προέρχεται από διάφορους παράγοντες εξωτερικούς ή και όχι. Ο δείκτης γονικού άγχους (PSI-36) δεν σχεδιάστηκε για εγκληματολογικούς σκοπούς, αλλά χρησιμοποιείται σήμερα όλο και περισσότερο σε εγκληματολογικά πλαίσια. Οι συγγραφείς του, έχουν  αναγνωρίσει ότι δεν είναι ιατροδικαστές, ψυχολόγοι και ότι ποτέ δεν οραματίστηκαν ότι το PSI-36 θα χρησιμοποιούνταν για ιατροδικαστικούς σκοπούς. Παρ’ όλα αυτά, όπως και άλλα ψυχολογικά εργαλεία, έχει επεκτείνει τη χρησιμότητά του μέσω των ερευνητικών και κλινικών προσπαθειών άλλων.

Βαθμονόμηση των ερωτήσεων

Το PSI-36 αποτελείται από τρεις υποκλίμακες, καθεμία από τις οποίες αποτελείται στοιχεία που «δένουν» καλύτερα μαζί, οι υποκλίμακες αυτές είναι: η Γονική Δυσφορία (PD), η Δυσλειτουργική Αλληλεπίδραση Γονέα-Παιδιού (PCDI), Δυσκολίες του Παιδιού (DC), καθώς και μια κλίμακα Συνολικού Στρες (TS).

Στατιστική Ανάλυση

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του ερωτηματολογίου, οι βαθμολογίες στο 85ο εκατοστημόριο ή πάνω από αυτό στην κλίμακα Συνολικού Στρες (TS) θεωρούνται οριακά κλινικά σημαντικές με βάση τα πρότυπα του πλήρους PSI-36. Ωστόσο, η κλινική χρησιμότητα αυτού του ορίου δεν έχει εξεταστεί ιδιαίτερα σε βιβλιογραφικά δεδομένα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το PSI-36 αναπτύχθηκε με βάση διάφορες διερευνητικές παραγοντικές αναλύσεις του πλήρους PSI και η χρήση του είναι κυρίως σε έρευνες που αφορούν την  σχέση των γονιών με τα παιδιά τους ή και μόνο την εξέταση των επίπεδων άγχους που έχουν οι γονείς. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του έχει αποδειχτεί διαμέσου της ευρείας ερευνητικής του χρήσης.

Βιβλιογραφία

Abidin, R. R., Austin, W. G., & Flens, J. R. (2013). The forensic uses and limitations of the Parenting Stress Index.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τoν παραπάνω δείκτη, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Άγχος, Γονείς