Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών (Σωματικά, Αγχωτικά και Καταθλιπτικά Συμπτώματα) [PHQ-SADS]

 

Ανάλυση

 

Το Patient Health Questionnaire Somatic, Anxiety, and Depressive Symptoms (PHQ-SADS) είναι ένα ολοκληρωμένο ψυχομετρικό εργαλείο που συνδυάζει στοιχεία από το PHQ-9, το GAD-7 και το PHQ-15 για την αξιολόγηση της κατάθλιψης, του άγχους και των σωματομορφικών συμπτωμάτων. Σχεδιάστηκε για να παρέχει μια συνολική εικόνα της ψυχικής υγείας των ασθενών, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι να προσφέρει στους κλινικούς ιατρούς ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτόχρονη αξιολόγηση των σωματομορφικών, αγχωτικών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Αυτό διευκολύνει την αναγνώριση των συννοσηροτήτων και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πλάνων θεραπείας.

 

Βαθμονόμηση

 

Το PHQ-SADS περιλαμβάνει:

PHQ-9: Αξιολογεί την κατάθλιψη με βάση 9 ερωτήσεις.
GAD-7: Αξιολογεί το γενικευμένο άγχος με βάση 7 ερωτήσεις.
PHQ-15: Αξιολογεί σωματομορφικές διαταραχές με 15 ερωτήσεις.

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται σε μια κλίμακα Likert από το 0 (καθόλου) έως το 3 (σχεδόν κάθε μέρα) για τα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, και από το 0 (καθόλου ενοχλητικό) έως το 2 (πολύ ενοχλητικό) για τα σωματομορφικά συμπτώματα.

 

Βιβλιογραφία

 

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-613.

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166(10), 1092-1097.

Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2010). The Patient Health Questionnaire Somatic, Anxiety, and Depressive Symptom Scales: a systematic review. General Hospital Psychiatry, 32(4), 345-359.