Κλίμακα Αντιλαμβανόμενου Άγχους [PSS-10]

Ανάλυση Κλίμακας

 

Η Κλίμακα Αντιλαμβανόμενου Άγχους (Perceived Stress Scale) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται την καθημερινή τους ζωή ως στρεσογόνα. Αυτή η κλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που ζητούν από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τα επίπεδα άγχους που βιώνουν σε διάφορες καταστάσεις, όπως την αίσθηση του ότι δεν μπορούν να ελέγξουν σημαντικά πράγματα στη ζωή τους, τη συχνότητα με την οποία νιώθουν υπερβολικά αγχωμένοι, και την ικανότητά τους να διαχειριστούν προσωπικά προβλήματα.

 

Στόχος 

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση του υποκειμενικά βιωμένου άγχους. Αυτό το εργαλείο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους ερευνητές, τους ψυχολόγους, τους σύμβουλους και τους επαγγελματίες υγείας, καθώς τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται το άγχος τους. Μέσω της χρήσης της κλίμακας, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα άτομα που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για άγχος και να αναπτυχθούν εξατομικευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

 

Η Κλίμακα PSS-10 αποτελείται από 10 ερωτήματα τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

0 = ποτέ  

1 = σχεδόν ποτέ  

2 = μερικές φορές  

3 = αρκετά συχνά  

4 = πολύ συχνά

 

Βιβλιογραφία

 

Cohen‚ S.‚ Kamarck‚ T.‚ Mermelstein‚ R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior‚ 24(4)‚ 385-396.

Cohen‚ S.‚ Kessler‚ R.‚ & Gordon‚ L. (1995). Measuring Stress. Oxford: Oxford University Press‚ Inc.

Cole‚ S. R. (1999). Assessment of Differential Item Functioning in the Perceived Stress Scale-10. Journal of Epidemiology and Community Health‚ 53‚ 319-320.

Levine‚ Rachel Permuth.2007. Differences in Perceived Stress‚ Affect‚ Anxiety‚ and Coping Ability Among College Students in Physical Education Courses. University of Maryland‚ College Park. PhD Dissertation.