Κλίμακα Αντιλήψεων για Αγάπη και Σεξ [PLSS-17]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η αγάπη και το σεξ έχουν συνήθως συζητηθεί και μελετηθεί ξεχωριστά. Δεδομένων των εξελικτικών συνδέσεων μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών, οι Hendrick και Hendrick (2002) υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξεταστούν οι κοινές αντιλήψεις για τη σχέση μεταξύ αγάπης και σεξ. Έτσι, δημιουργήθηκε η κλίμακα Αντιλήψεων για Αγάπη και Σεξ για να αξιολογήσει τις αντιλήψεις των μη ειδικών σχετικά με το πώς συνδέονται η αγάπη και το σεξ στις σχέσεις τους.

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει τις πεποιθήσεις των αντικειμενικών σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ αγάπης και σεξ.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα PLSS-17 αποτελείται από 17 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:
Α = Συμφωνώ κατηγορηματικά με την πρόταση
Β = Συμφωνώ με την πρόταση με κάποια επιφύλαξη
C = Ουδέτερος/Δεν έχω άποψη – ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
D = Διαφωνώ με την πρόταση με κάποια επιφύλαξη
E = Διαφωνώ κατηγορηματικά με την πρόταση

 

Βιβλιογραφία

Hendrick, S. S., & Hendrick, C. (2002). Linking romantic love with sex: Development of the perceptions of love and sex scale. Journal of Social and Personal Relationships, 19, 361-378.