Κλίμακα Πράξεων σε Διατμηματικές Σχέσεις [PDRS-18]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα Πράξεων σε Διατμηματικές Σχέσεις (Perpetration in Dating Relationships Scale – PDRS) είναι μια κλίμακα που αναπτύχθηκε για να μετρήσει την επικρατούσα συχνότητα της σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής επιθετικότητας σε διατμηματικές σχέσεις. Δημιουργήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για να βοηθήσει στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπέδων επιθετικότητας σε ερωτικές σχέσεις.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει την επικρατούσα συχνότητα της σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής επιθετικότητας σε διατμηματικές σχέσεις.

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα PDRS-18 αποτελείται από 18 στοιχεία από τα οποία το καθένα αξιολογείται σε μια κλίμακα 5 σημείων από ‘’ποτέ’’ έως  ‘’πολύ συχνά’’

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η PDRS έχει βρεθεί να είναι αξιόπιστη και έγκυρη στον μέτρηση της φυσικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής επιθετικότητας σε ερωτικές σχέσεις. Έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ερευνητικές μελέτες και έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό της επιθετικότητας σε ερωτικές σχέσεις.

 

Βιβλιογραφία

Foshee VA‚ Linder F‚ Bauman KE‚ et al. The Safe Dates Project: theoretical basis‚ evaluation design‚ and se‎lected baseline findings. American Journal of Preventive Medicine‚ 1996;12(5 Suppl):39-47.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!