Κλίμακα απόκρισης σε φοβικά ερεθίσματα [PSRS- 46]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα απόκρισης φοβικών ερεθισμάτων [PSRS- 46] είναι μια κλίμακα αυτοαναφοράς 46 στοιχείων που μετρά πέντε υποτύπους κοινών φοβικών φόβων: έγχυση αίματος (τριπανοφοβία), σωματική βλάβη (τραυματοφοβία), κοινωνική (κοινωνική φοβία), ζωική (ζωοφοβία) και περιορισμός (κλειστοφοβία). Το PSRS αξιολογεί τα «γνωστικά και συναισθηματικά συστατικά της απόκρισης του φόβου». Είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση των συμπτωμάτων μιας από τις παραπάνω φοβίες με την πάροδο του χρόνου.

 

Σκοπός

Η κλίμακα απόκρισης σε φοβικά ερεθίσματα είναι ζωτικής σημασίας εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογία και την κλινική έρευνα για τη μέτρηση της σοβαρότητας των αντιδράσεων σε φοβικά ερεθίσματα. Εξυπηρετεί σκοπούς, όπως η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός της θεραπείας, η έρευνα, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η κατανόηση των φοβικών αντιδράσεων.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα PSRS-46 αποτελείται από 46 στοιχεία. Η βαθμονόμηση των στοιχείων πραγματοποιείται ως εξής: 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3= συμφωνώ και 4 = συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Cutshall, C. & Watson, D. (2004). The Phobic Stimuli Response Scales: A new self-report measure of fear. Behaviour Research and Therapy, 42, 1193-1201. 

Ashton, M. C., Lee, K., Visser, B. A., & Pozzebon, J. A. (2008). Phobic tendency within the five-factor and HEXACO models of personality structure. Journal of Research in Personality, 42(3).

Cutshall, C. & Watson, D. (2004). The Phobic Stimuli Response Scales: A new self-report measure of fear. Behaviour Research and Therapy, 42, 1193-1201