Κλίμακα Μέτρησης Εναλλακτικών Λύσεων σε Διαπροσωπικά Προβλήματα [ΚΜΕΛΔΠ-59]

Σκοπός Κλίμακας

Κύρια επιδίωξη της Κλίμακας Preschool Interpersonal Problem Solving Test [PIPST-59] είναι να υπολογίσει και να εκτιμήσει τις διαφορετικές λύσεις που μπορούν να δοθούν απέναντι σε διαπροσωπικά ζητήματα, όπως τα αντιλαμβάνονται παιδιά που έχουν ηλικία από 4 μέχρι 6 χρόνων.

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Preschool Interpersonal Problem Solving Test [PIPST-59], κατασκευάστηκε από τους Shure and Spivack, το  1980 και 1982 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εκτιμά τη δυνατότητα του παιδιού να αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο καταστάσεις που βιώνει και να σκέφτεται παραπάνω από έναν τρόπους, προκειμένου να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση της εν λόγω προβληματικής κατάστασης. Η πρώτη προβληματική κατάσταση που βιώνει σχετίζεται με τον τρόπο που θα μπορέσει να «πάρει» ένα παιχνίδι που του αρέσει από έναν συνομήλικό του και η δεύτερη σχετίζεται με το πώς θα αποφύγει να θυμώσει η μητέρα του για τη «ζημιά» που έκανε σε κάποιο αντικείμενο που του είχε «αδυναμία». Μελετητές που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, διανέμουν την κλίμακα σε κάθε παιδί από 15 έως 20 δευτερόλεπτα και η χορήγησή της περιλαμβάνει διάφορα σχέδια και φιγούρες. Έχει γίνει απόδοση της κλίμακας από τα ελληνικά στα Αγγλικά.

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η βαθμολογία της Κλίμακας Preschool Interpersonal Problem Solving Test [PIPST-59] προκύπτει από την συνολική άθροιση των διαφορετικών προτάσεων-λύσεων που δύναται να προτείνει το κάθε παιδί για κάθε προβληματική κατάσταση που βιώνει.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Αναφορικά με την εγκυρότητα της Κλίμακας Preschool Interpersonal Problem Solving Test [PIPST-59], είναι επαρκώς κατοχυρωμένη, μιας και η ικανότητα σκέψης διαφορετικών λύσεων χαρακτηρίζεται ως μεταβλητή που χρησιμοποιείται για τη πρόγνωση των παιδιών που βρίσκονται σε διαφορετική κοινωνικοοικονομική κατάσταση και έχουν διαφορετική αντίδραση στη συμπεριφορά τους. Η αξιοπιστία, όπως προκύπτει από τις τιμές του Δείκτη Cronbach’s a=0.72 έπειτα από μια εβδομάδα και  a=0.59 έπειτα από τρείς έως πέντε μήνες.

Βιβλιογραφία

Χίου, Β., Ζήση, Α., Ξανθάκου, Γ., Σαπουνά, Μ., & Καΐλα, Μ. (2013). Η εφαρμογή του προγράμματος προαγωγής ψυχικής υγείας «Μπορώ να Λύσω το Πρόβλημα» σε δημόσια νηπιαγωγεία στην Ελλάδα: Αποτελέσματα του πρώτου χρόνου. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society20(1), 54-67.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!