Απογραφή Προληπτικών Πόρων [PRI-74]

 

Ανάλυση

Η Απογραφή Προληπτικών Πόρων είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει και να καταγράψει τους διαθέσιμους πόρους και τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη και τη διαχείριση του άγχους και άλλων ψυχολογικών πιέσεων. Αυτή η απογραφή περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που εξετάζουν διάφορες πτυχές της ζωής και της εργασίας, όπως οι κοινωνικές υποστηρίξεις, οι στρατηγικές αντιμετώπισης, οι πόροι που σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία, και οι εργασιακοί πόροι.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να προσφέρει ένα συστηματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη του άγχους και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Αυτό το εργαλείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ερευνητές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και οργανισμούς, καθώς τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές υποστήριξης.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο PRI-74 αποτελείται από 74 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής:

 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα

2 = Διαφωνώ

3 = Ουδέτερος/η

4 = Συμφωνώ

5 = Συμφωνώ Απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

McCarthy‚ C. J.‚ Lambert‚ R. G.‚ Beard‚ L. M.‚ & Dematatis‚ A. P. (2002). Factor structure of the Preventive Resources Inventory and its relationship to existing measures of stress and coping. In G. S. Gates‚ M. Wolverton‚ & W. H. Gmelch (Eds.)‚ Research on stress and coping in education (pp. 3–37). Greenwich‚ CT: Information Age.

Lambert‚ Richard G.; McCarthy‚ Christopher J.; Gilbert‚ Trae; Sebree‚ Mikaela; Steinley-Bumgarner‚ Michelle. (2006). Validity Evidence for the Use of the Preventive Resources Inventory with College Students. Measurement and Evaluation in Counseling and Development‚ v39 n2 p66.

Kulkarni‚ Monique Shah. (2012). Initial Development and Validation of the Assessment of Beliefs and Behaviors in Coping (ABC). Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. The University of Texas at Austin August 2012

Macdonald. John‚ Turner. Nigel‚ Somerset. Matthew. Life Skills‚ Mathematical Reasoning and Critical Thinking: Curriculum for the Prevention of Problem Gambling. Final Report to the Ontario Problem Gambling Research Centre. Centre for Addiction and Mental Health