Κλίμακα Εκτίμησης του Στρες των Εφήβων [ΚΕΣΕ-64]

 

Σκοπός κλίμακας

Το ερωτηματολόγιο PQS-64, έχει ως στόχο την αξιολόγηση του στρες των εφήβων. Με λίγα λόγια, σκοπεύει στην εκτίμηση του στρες που οι έφηβοι βιώνουν όταν αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα.

Ανάλυση κλίμακας

Το PQS-64 δημιουργήθηκε από τον Seiffge-Krenke το 1995 και είναι μία κλίμακα αυτοαναφοράς που αποτελείται από 64 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις αφορά θέματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να στρεσάρουν τους εφήβους και κατανέμεται σε ένα από τους επτά τομείς που χαρακτηρίζονται ως στρεσογόνοι για αυτούς. Πιο αναλυτικά, οι τομείς που διακρίνονται οι ερωτήσεις είναι σχετικοί με προβλήματα που υπάρχουν στο σχολείο, στο μέλλον, στις σχέσεις με τους γονείς, στους συνομηλίκους, στον ελεύθερο χρόνο, στις διαφυλικές σχέσεις και στον ίδιο τον εαυτό των εφήβων.

 

Βαθμονόμηση και Στατιστική ανάλυση

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων σημειώνονται από τους εφήβους σε μία κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων ακραίων πόλων τύπου Likert, με το 1 να σημαίνει «δεν μου προκαλεί καθόλου πίεση» και το 5 να σημαίνει «μου προκαλεί πολύ μεγάλη πίεση». Με άλλα λόγια, οι έφηβοι απαντούν το βαθμό της ψυχολογικής πίεσης που βιώνουν στην κατάσταση που περιγράφεται από την εκάστοτε ερώτηση. Τέλος, ο μέσος όρος του συνόλου της βαθμολογίας σε κάθε έναν από τους επτά τομείς εμφανίζει το βαθμό του στρες που το έφηβο άτομα περνά στον αντίστοιχο τομέα της ζωής του. Επεξηγηματικότερα, όσο μεγαλύτερη βαθμολογία σημειώνει ένα άτομο σε έναν τομέα, τόσο περισσότερο στρες βιώνει σε αυτόν.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Είναι γεγονός ότι στο PQS-64 διαπιστώθηκε καλή εγκυρότητα περιεχομένου και εννοιολογικής κατασκευής. Επίσης, οι δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s α των επτά τομέων κυμαίνονται από 0,70 έως 0,92.

 

Βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

Τζελέπη-Γιαννάτου, Ε. (2003). Εφηβεία και στρές: Η εμπειρία εφήβων αστικών περιοχών. Σύγχρονη Εκπαίδευση: Τρίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, (128), 60-72.

Ξένη βιβλιογραφία

Ranta, R. S., Sharma, V. K., & Gupta, P. (2015). Parenting stress and need assessment of families with disabled children across Himachal Himalaya. assessment, 3(2).

Seiffge-Krenke, I. (2013). Stress, coping, and relationships in adolescence. Psychology Press.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!