Αναθεωρήθηκε το μέτρο υπέρ των κοινωνικών τάσεων [PTM-R-25]

 

 

Ανάλυση

 

Το Prosocial Tendencies Measure Revised (PTM-R) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει τις διάφορες μορφές προκοινωνικής συμπεριφοράς σε ενήλικες και εφήβους. Το εργαλείο αποτελείται από ένα σύνολο δηλώσεων στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν με βάση το πόσο συχνά ή σε ποιο βαθμό συμμετέχουν σε προκοινωνικές ενέργειες, όπως η βοήθεια, η ενσυναίσθηση και η αλτρουιστική συμπεριφορά. Το PTM-R ανανεώθηκε και αναθεωρήθηκε από την αρχική του μορφή για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα στις μετρήσεις του.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του PTM-R είναι να παρέχει μια ακριβή και αξιόπιστη μέθοδο για τη μέτρηση της προκοινωνικής συμπεριφοράς σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς. Το εργαλείο βοηθάει στην κατανόηση του πώς και γιατί οι άνθρωποι συμμετέχουν σε προκοινωνικές ενέργειες, τι τους παρακινεί, και πώς αυτές οι συμπεριφορές επηρεάζουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Η γνώση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη παρεμβάσεων και προγραμμάτων που προάγουν την κοινωνική ευημερία και τη συνεργατικότητα.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του PTM-R γίνεται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι συμμετέχοντες βαθμολογούν κάθε δήλωση από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα) ή από το 1 (διαφωνώ πλήρως) έως το 5 (συμφωνώ πλήρως), ανάλογα με τη μορφή της ερώτησης. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και αναλύονται για να προκύψουν συνολικές βαθμολογίες για διαφορετικές διαστάσεις της προκοινωνικής συμπεριφοράς, όπως η ανιδιοτελής βοήθεια, η συναισθηματική υποστήριξη, και η κοινωνική συμμόρφωση. Οι βαθμολογίες αυτές μπορούν στη συνέχεια να συγκριθούν μεταξύ διαφορετικών ομάδων ή να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση αλλαγών στην προκοινωνική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του χρόνου.

 

Βιβλιογραφία

 

Carlo‚ G.‚& Randall‚ B. A. (2002). The development of a measure of prosocial behaviors Study. National Opinion Research Center‚ University of Chicago. 29-Smith‚ T.W. (2006). Altruism and Empathy in America: Trends and Correlates. National Opinion Research Center‚ University of Chicago‚ pp.1-48.
Carlo‚ Gustavo; Hausmann‚ Anne; Christiansen‚ Stacie; and Randall‚ Brandy A.‚ “Sociocognitive and Behavioral Correlates of a Measure of Prosocial Tendencies for Adolescents ” (2003). Faculty Publications‚ Department of Psychology. Paper 4. http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/4
Azimpour A.‚ Neasi A.‚ Shehni-Yailagh M.‚ and Arshadi N. 2012. Validation of “Prosocial Tendencies Measure” in Iranian University Students. Journal of Life Science and Biomedicine.