Η τελειομανία στην αθλητική κλίμακα [PSS-55]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Τελειομανίας στον Αθλητισμό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον τομέα της ψυχολογίας του αθλητισμού για να μετρήσει το επίπεδο τελειομανίας που εκδηλώνει ένα άτομο σε σχέση με τις αθλητικές του επιδόσεις. Αυτή η κλίμακα συχνά χρησιμοποιείται για να κατανοήσουμε καλύτερα την ατομική στάση αθλητών προς την επίτευξη των στόχων τους και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την απόδοσή τους στον αθλητισμό.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση της τελειομανίας σε αθλητές και αθλήτριες. Μέσω αυτής της κλίμακας, οι ερευνητές και οι ειδικοί στον τομέα της αθλητικής ψυχολογίας μπορούν να αξιολογήσουν την τάση ενός ατόμου να επιδιώκει την τελειότητα στον αθλητισμό και το πώς αυτό επηρεάζει τη συνολική τους αθλητική εμπειρία και απόδοση.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα PSS-55 αποτελείται από 55 στοιχεία τα οποία απαντιούνται από τα εξής: 1=Διαφωνώ κάθετα, 2=Διαφωνώ, 3=Ουδέτερο, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Anshel‚ M. H. (1991). A survey of elite athletes on the perceived causes of using banned drugs in sport. Journal of Sport Behavior‚ 14‚ 283-307.

Anshel‚ M. H. (1993). Drugs in sport: Causes and cures. In J. M. Williams (Ed.)‚ Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (2nd ed.) (pp. 310-327). Mountain View CA: Mayfield Publishing Co.

Anshel‚ M. H.‚ & Eom‚ H. J. (2003). Exploring the dimensions of perfectionism in sport. International Journal of Sport Psychology‚ 34‚ 255- 271.

Anshel‚ M. H. (2005). Chemical use: Chemical roulette in sport. In S. Murphy (Ed.)‚ The sport psych handbook (pp. 255-276). Champaign‚ IL: Human Kinetics.

Flett‚ G. L.‚ & Hewitt‚ P. L. (2005). The perils of perfectionism insports and exercise. CurrentDirections in PsychologicalScience‚ 13‚ 14- 18.

Anshel‚ Mark H.‚ Kim‚ Jwa K.‚ Henry‚ Ruth. (2009). Reconceptualizing Indicants of Sport Perfectionism as a Function of Gender. Journal of Sport Behavior; Mobile32.4 (Dec 2009): 395-418.

Stoeber‚ Joachim and Madigan‚ Daniel J. (2016) Measuring perfectionism in sport‚ dance‚ and exercise: Review‚ critique‚ recommendations. In: Hill‚ Andrew P.‚ ed. The psychology of perfectionism in sport‚ dance and exercise. Routledge‚ London

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!