Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην [PWBS-84]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην (Psychological Well Being Scales [PWBS-84]) αποτελεί μια κλίμακα αυτοαναφοράς, η οποία σχεδιάστηκε από τον Ryff τo 1989 προκειμένου να το επίπεδο του ευ ζην των ανθρώπων.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνήσει το ατομικό επίπεδο του ευ ζην τόσο των ενηλίκων όσο και των εφήβων. Το ευ ζην σχετίζεται με τον τρόπο καθώς και τον λόγο που τα άτομα βιώνουν την ζωή τους με θετικό τρόπο.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην αποτελείται από 84 ερωτήσεις και περιλαμβάνει έξι υποκλίμακες, την αυτονομία, την κυριαρχία στο περιβάλλον, τις θετικές σχέσεις με τους άλλους, την προσωπική ανάπτυξη, τον σκοπό στη ζωή και την αποδοχή του εαυτού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις μέσω μιας κλίμακας Likert έξι διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ Πολύ) έως το 6 (Συμφωνώ Πολύ).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην εξάγει μια συνολική βαθμολογία, η οποία προκύπτει ως μέσος όρος της βαθμολογίας στις ερωτήσεις και ερμηνεύει το συνολικό επίπεδο του ευ ζην. Υψηλές βαθμολογίες στην κλίμακα σημαίνει ότι το άτομο έχει υψηλή αίσθηση του ευ ζην.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό δείγμα από την Λεοντοπούλου όπου και προέκυψε καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Και στις έξι υποκλίμακες έχει παρατηρηθεί καλή εσωτερική σταθερότητα με τους συντελεστές α να κυμαίνονται από 0.87 έως 0.93. Για το ελληνικό δείγμα ο δείκτης Cronbach’s a για την κλίμακα μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην ήταν α=0.89 και για τις υποκλίμακες ο δείκτης κυμάνθηκε από 0.86 έως 0.89.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Ryff C.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Λεοντοπούλου Σ.

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and social psychology57(6), 1069.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία