Κλίμακα Ρατσιστικών και Εθνοτικών Μικροπροσβολών [REMS-45]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ρατσιστικών και Εθνοτικών Μικροπροσβολών (REMS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των μικροπροσβολών που βιώνουν οι άνθρωποι του χρώματος. Οι μικροπροσβολών καθορίζονται ως στιγμιαίες, συχνά ασυνείδητες, λεκτικές ή συμπεριφορικές εκφράσεις ρατσισμού, σεξισμού ή άλλων μορφών προκατάληψης. Μπορεί να είναι πρόθεση ή απρόθεση, αλλά έχουν αρνητική επίδραση στον παραλήπτη. Το REMS αναπτύχθηκε το 2020 από μια ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο. Είναι μια κλίμακα αυτοαξιολόγησης που αξιολογεί τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των μικροπροσβολών που βιώνουν οι άνθρωποι του χρώματος τον τελευταίο μήνα.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των μικροπροσβολών που βιώνουν οι άνθρωποι.

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα REMS-45 αποτελείται από 45 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1 = καθόλου φορές, 2 = λίγο, 3 = κάποιες φορές, 4 = αρκετές φορές, 5 = συχνά, 6 = πάντα

 

Βιβλιογραφία

Nadal‚ K.L. (2011). The Racial and Ethnic Microaggressions Scale (REMS): Construction‚ reliability‚ and validity. Journal of Counseling Psychology‚ 58‚ 470-480.

Nadal‚ K.L.‚ & Davidoff‚ K. (2012). The impact of racial microaggressions on the physical health of people of Color. Kevin L. Nadal (Chair) symposium entitled The impact of racial microaggressions on physical and mental health: A review of quantitative research. Paper presented at the 29th Annual Winter Roundtable on Cultural Psychology & Education‚ New York‚ NY.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!