Αναθεωρημένη Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης για Παιδιά – Έκδοση για Γονείς [RCADS-PV]

 

Ανάλυση

 

Το Revised Child Anxiety and Depression Scale – Parent Version σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης σε παιδιά και εφήβους από την οπτική των γονέων τους. Παρέχει πληροφορίες για την ψυχική υγεία των παιδιών μέσω των παρατηρήσεων των γονέων, δίνοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των συμπτωμάτων που μπορεί να μη γίνονται αντιληπτά από τα ίδια τα παιδιά.

 

Στόχος

 

Ο στόχος κλίμακας είναι να μετρήσει έγκυρα και αξιόπιστα τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης στα παιδιά από την πλευρά των γονέων.

 

Βαθμονόμηση

 

Αποτελείται από 47 δηλώσεις που οι γονείς καλούνται να αξιολογήσουν σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης στα παιδιά τους σε μια κλίμακα Likert από το 0 (ποτέ) έως το 3 (πάντα). Οι δηλώσεις αυτές οργανώνονται σε έξι υποκλίμακες, την Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους, τη Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, τη Διαταραχή Πανικού, την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, την Αποχωρισιακή Αγχώδης Διαταραχή, και τη Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή.

 

Βιβλιογραφία

 

Chorpita, B. F., Yim, L., Moffitt, C., Umemoto, L. A., & Francis, S. E. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: A revised child anxiety and depression scale. Behaviour Research and Therapy, 38(8), 835-855.

Chorpita, B. F., & Daleiden, E. L. (2002). Tripartite model of the affective disorders: evidence from structural modeling in child and adolescent samples. Journal of Abnormal Psychology, 111(4), 654-660.