Αναθεωρημένη Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης για Παιδιά [RCADS]

 

Ανάλυση

 

Το Revised Children’s Anxiety and Depression Scale χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης σε παιδιά και εφήβους. Το RCADS αποτελείται από πολλαπλές υποκλίμακες που καλύπτουν διάφορες αγχώδεις διαταραχές καθώς και τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο μέτρησης των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης σε νεότερους πληθυσμούς.

 

Βαθμονόμηση

Το RCADS αποτελείται από 47 δηλώσεις που οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν σε μια κλίμακα Likert από το 0 (ποτέ) έως το 3 (συχνά). Οι δηλώσεις αυτές οργανώνονται σε έξι υποκλίμακες:

Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους
Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή
Διαταραχή Πανικού
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
Αποχωρισιακή Αγχώδης Διαταραχή
Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή

 

Βιβλιογραφία

 

Chorpita, B. F., Yim, L., Moffitt, C., Umemoto, L. A., & Francis, S. E. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: A revised child anxiety and depression scale. Behaviour Research and Therapy, 38(8), 835-855.

Chorpita, B. F., & Daleiden, E. L. (2002). Tripartite model of the affective disorders: evidence from structural modeling in child and adolescent samples. Journal of Abnormal Psychology, 111(4), 654-660.