Αναθεωρημένη Απογραφή Άγχους για τη Σεξουαλικότητα [SAI-R]

 

Ανάλυση

 

Το Revised Sex Anxiety Inventory (SAI-R) είναι μια αναθεωρημένη και βελτιωμένη έκδοση του αρχικού Sex Anxiety Inventory (SAI), σχεδιασμένο για να αξιολογεί τα επίπεδα άγχους που σχετίζονται με τη σεξουαλική δραστηριότητα και τη σεξουαλική υγεία. Η αναθεωρημένη έκδοση στοχεύει στην καλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στη μέτρηση του σεξουαλικού άγχους, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων πτυχών που μπορεί να επηρεάζουν το σεξουαλικό άγχος.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του SAI-R είναι να παρέχει ένα βελτιωμένο εργαλείο μέτρησης του σεξουαλικού άγχους, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κλινικούς ιατρούς και ερευνητές για την αναγνώριση και την αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων. Το εργαλείο αυτό βοηθά στην κατανόηση του πώς το σεξουαλικό άγχος επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τη σεξουαλική λειτουργία.

 

Βαθμονόμηση

 

Το SAI-R αποτελείται από 25 δηλώσεις που αξιολογούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις σωματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με το σεξουαλικό άγχος. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τη συμφωνία τους με κάθε δήλωση σε μια κλίμακα Likert από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πολύ).

 

Βιβλιογραφία

 

Shindel, M. D., & Goldstein, I. (2012). Validation of the Revised Sex Anxiety Inventory in a sample of men and women with sexual dysfunction. Journal of Sexual Medicine, 9(4), 1289-1298.

Heiman, J. R., & Meston, C. M. (1997). Empirical comparison of sexually functional and dysfunctional women: The Sexual Anxiety Inventory. Journal of Sex & Marital Therapy, 23(1), 20-36.