Κλίμακα δεξιού αυταρχισμού [RWAS-22]

 

Ανάλυση

Η ανάλυση της Κλίμακας Δεξιού Αυταρχισμού περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις δηλώσεις της κλίμακας. Κάθε δήλωση έχει σχεδιαστεί για να μετράει μία ή περισσότερες διαστάσεις του δεξιού αυταρχισμού: την υποταγή στην εξουσία, την επιθετικότητα προς εξωτερικές ομάδες και την υποστήριξη των παραδοσιακών αξιών. Οι απαντήσεις κωδικοποιούνται σε αριθμητική μορφή και αθροίζονται για να προκύψει μια συνολική βαθμολογία που αντιπροσωπεύει το επίπεδο του αυταρχισμού του ατόμου.

 

Στόχος

Ο στόχος της Κλίμακας Δεξιού Αυταρχισμού είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο για τη μέτρηση των αυταρχικών τάσεων σε άτομα. Η κλίμακα χρησιμοποιείται ευρέως στην κοινωνική ψυχολογία για να εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ αυταρχισμού και άλλων ψυχολογικών ή κοινωνικών φαινομένων, όπως η προκατάληψη, η ξενοφοβία και η υποστήριξη αυταρχικών πολιτικών. Επίσης, χρησιμοποιείται για την κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν σε κοινωνική συμμόρφωση και την αντίδραση σε απειλές κατά της κοινωνικής τάξης.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση της Κλίμακας Δεξιού Αυταρχισμού γίνεται με την εκχώρηση αριθμητικών τιμών στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις δηλώσεις της κλίμακας. Συνήθως, οι απαντήσεις κατατάσσονται σε μια κλίμακα Likert (π.χ. 1=Διαφωνώ έντονα, 5=Συμφωνώ έντονα). Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται προσθέτοντας τις τιμές όλων των απαντήσεων. Η ανάλυση της κατανομής των συνολικών βαθμολογιών μπορεί να αποκαλύψει τις γενικές τάσεις αυταρχισμού στον πληθυσμό που εξετάζεται, καθώς και να συγκρίνει τα επίπεδα αυταρχισμού μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

 

Βιβλιογραφία

Altemeyer‚ B. (1981). Right-wing authoritarianism. Winnipeg‚ Canada: University of Manitoba Press.

Altemeyer‚ B. (1996). The Authoritarian Spectre. Cambridge: Harvard University Press.

Altemeyer‚ B. (1998). The other “authoritarian personality”. In M. P. Zanna (Ed.)‚ Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 30‚ pp. 47-92). San Diego‚ CA: Academic Press.

Altemeyer‚ B. (2003). What happens when authoritarians inherit the earth? A simulation. Analyses of Social Issues and Public Policy‚ 3‚ 161-169.