Κλίμακα επιρροής άγχους—Παιδικές εκδόσεις [SAFE-C-36]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα επιρροής άγχους για παιδιά (SAFE-C-36) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το επίπεδο άγχους σε παιδιά και εφήβους. Αυτή η κλίμακα αναπτύχθηκε ειδικά για να δώσει μια σαφή εικόνα του πώς το άγχος επηρεάζει τη ζωή του παιδιού σε διάφορους τομείς. Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την SAFE-C-36: Σχεδίαση και Δομή: Η κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε για να περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις που καλύπτουν διάφορους τομείς της ζωής του παιδιού, όπως η σχολική επίδοση, οι κοινωνικές σχέσεις και η συναισθηματική κατάσταση. Αξιοπιστία και Εγκυρότητα: Η κλίμακα έχει υποστεί εκτενή ψυχομετρικά τεστ για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της. Συνήθως, χρησιμοποιείται από ειδικούς ψυχολόγους ή κλινικούς για να αξιολογήσουν το επίπεδο άγχους του παιδιού. Τομείς Αξιολόγησης: Οι τομείς που καλύπτονται στην κλίμακα περιλαμβάνουν την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη σχολική επίδοση και πολλούς άλλους. Διαδικασία Αξιολόγησης: Η διαδικασία αξιολόγησης συνήθως περιλαμβάνει τη συμπλήρωση της κλίμακας από το παιδί ή τους γονείς του, ανάλογα με την ηλικία και την ικανότητα του παιδιού να απαντήσει στις ερωτήσεις. Χρήση στην Κλινική Πράξη: Η κλίμακα χρησιμοποιείται συχνά στην κλινική πράξη για να αξιολογήσει την κατάσταση του παιδιού και να καθορίσει τυχόν παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση του άγχους. Η SAFE-C-36 αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του άγχους σε παιδιά και εφήβους, παρέχοντας στους ειδικούς μια πλήρη εικόνα της επίδρασής του στη ζωή τους.

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό μέτρο του επιπέδου άγχους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι εφήβοι.

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα SAFE-C-36 αποτελείται από 36 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

0=Δεν με ενοχλεί‚ 1=Δεν με ενοχλεί‚ 2=Σχεδόν ποτέ δεν με ενοχλεί‚ 3= Μερικές φορές με ενοχλεί‚ 4= Με ενοχλεί συχνά‚ 5= Με ενοχλεί πολύ

Βιβλιογραφία

Chavez‚ D. V.‚ Moran‚ V. R.‚ Reid‚ S. L.‚ & Lopez‚ M. (1997). Acculturative stress in children: A modification of the SAFE scale. Hispanic Journal of Behavioral Sciences‚ 19‚ 34-44.

Fuertes‚ Jairo N.; Westbrook‚ Franklin D. 1996. Using the Social‚ Attitudinal‚ Familial‚ and Environmental (S.A.F.E.) Acculturation Stress Scale to assess the adjustment needs of Hispanic college

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!