Ασφαλείς Γνωριμίες – Διάπραξη Ψυχολογική Κακοποίηση 

 

 

Ανάλυση

 

Το ερωτηματολόγιο “Safe Dates” σχεδιάστηκε από την Dr. Vangie Foshee και τους συνεργάτες της για να αξιολογήσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της ψυχολογικής κακοποίησης από νεαρά άτομα στις σχέσεις τους. Επικεντρώνεται σε συμπεριφορές όπως η προσβολή, η απειλή και η χειραγώγηση που προκαλούν ψυχολογική βλάβη στον σύντροφο.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει και να κατανοήσει τον βαθμό της ψυχολογικής κακοποίησης που εκτελείται από εφήβους και νεαρούς ενήλικες στις ρομαντικές τους σχέσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη παρεμβάσεων και προγραμμάτων πρόληψης της κακοποίησης.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με βάση μια κλίμακα συχνότητας, από “ποτέ” έως “πολύ συχνά”. Οι βαθμολογίες μπορούν να συγκεντρωθούν για να δώσουν μια συνολική εικόνα της ψυχολογικής κακοποίησης που εκτελείται από τον ερωτώμενο.

 

Στατιστική Ανάλυση

 

Οι στατιστικές αναλύσεις που συνήθως εφαρμόζονται περιλαμβάνουν την ανάλυση συχνότητας, την περιγραφική στατιστική, και τις αναλύσεις συσχέτισης για να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της ψυχολογικής κακοποίησης και άλλων παραγόντων, όπως η ηλικία, το φύλο και το ιστορικό κακοποίησης.

 

Βιβλιογραφία

 

Foshee, V. A., & Linder, G. F. (1996). “Safe Dates: An Adolescent Dating Violence Prevention Program”. Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Foshee, V. A., Bauman, K. E., Ennett, S. T., Linder, G. F., Benefield, T., & Suchindran, C. (2004). “Assessing the effects of the dating violence prevention program ‘Safe Dates’ using random coefficient regression modeling”. Prevention Science, 5(3), 245-258.

Foshee, V. A., Reyes, H. L. M., & Wyckoff, S. C. (2009). “Examination of Safe Dates program effectiveness for preventing and reducing adolescent dating violence victimization and perpetration”. Prevention Science, 10(1), 93-103.