Σύντομη κλίμακα πολιτισμού για Ισπανόφωνους [SASH-12]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Σύντομη Κλίμακα Πολιτισμού για Ισπανόφωνους (SASH-12) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει και να αξιολογήσει διάφορες πτυχές του πολιτισμού που σχετίζονται με τις ισπανόφωνες κοινότητες. Η κλίμακα αυτή βοηθά στην κατανόηση των πολιτιστικών διαφορών και των ατομικών προτιμήσεων μεταξύ ατόμων που μιλούν ισπανική γλώσσα.

Η SASH-12 αναλύει διάφορες πτυχές του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Επικοινωνία και ενδιαφέροντα: Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, τις προτιμήσεις τους σε θέματα συνομιλίας και τα ενδιαφέροντά τους. Σχέσεις και οικογένεια: Περιγράφει τις αξίες και τις πρακτικές που διαμορφώνουν τις οικογενειακές σχέσεις και τις διαπροσωπικές σχέσεις γενικότερα.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης και κατανόησης του πολιτισμού σε ισπανόφωνες κοινότητες. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν: Κατανόηση Διαφορών: Η SASH-12 βοηθά στην αναγνώριση και κατανόηση των διαφορών στις προτιμήσεις, τις αξίες και τις πρακτικές μεταξύ ατόμων που μιλούν ισπανική γλώσσα. Αυτό είναι σημαντικό για τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την αποτελεσματική διαχείριση πολυπολιτισμικών κοινοτήτων.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα SASH-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1=Μόνο Ισπανικά, 2=Ισπανικά καλύτερα από αγγλικά, 3=Και τα δύο εξίσου, 4=Αγγλικά καλύτερα από ισπανικά, 5=Μόνο Αγγλικά

 

Βιβλιογραφία

Marin‚ G.‚ Sabogal‚ F.‚ Marin‚ B.V.‚ Otero-Sabogal‚ R.‚ & PerezStable‚ E.J. (1987). Development of a short acculturation scale for Hispanics. Hispanic Journal of Behavioral Sciences‚ 9‚ 183–205.

Davis LE and Engel RJ. Measuring Race and Ethnicity. New York‚ NY: Springer 2011.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!