Ερωτηματολόγιο [SQ-5]

 

Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο SCOFF είναι ένα μέτρο πέντε ερωτημάτων που αναπτύχθηκε για να χρησιμεύσει ως ένα απλό, εύκολο να θυμηθεί εργαλείο ελέγχου για διαταραχές της διατροφής. Το εργαλείο σχεδιάστηκε για χρήση τόσο από επαγγελματίες όσο και από μη επαγγελματίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρωτογενείς υγειονομικές ρυθμίσεις. Τα ερωτήματα του SCOFF αναπτύχθηκαν μέσω ομάδων εστίασης με ασθενείς με διαταραχές της διατροφής και ειδικούς στον τομέα. Τα ερωτήματα μπορούν να διαχειριστούν προφορικά ή σε γραπτή μορφή.

 

 

Στόχος

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον γενικό πληθυσμό για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο ή να έχουν διαταραχή της διατροφής.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SQ-5 αποτελείται από 5 ερωτήματα τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Ναι και Όχι.

 

Βιβλιογραφία

Botella, J., Sepúlveda, A., Huang, H. and Gambara, H. (2013). A Meta-Analysis of the Diagnostic Accuracy of the SCOFF. The Spanish Journal of Psychology, 16.

Garcia, F., Grigioni, S., Chelali, S., Meyrignac, G., Thibaut, F. and Dechelotte, P. (2010). Validation of the French version of SCOFF questionnaire for screening of eating disorders among adults. The World Journal of Biological Psychiatry, 11(7), pp.888-893.

Garcia-Campayo, J., Sanz-Carrillo, C., Ibañez, J., Lou, S., Solano, V. and Alda, M. (2005). Validation of the Spanish version of the SCOFF questionnaire for the screening of eating disorders in primary care. Journal of Psychosomatic Research, 59(2), pp.51-55.

Lähteenmäki, S., Aalto-Setälä, T., Suokas, J., Saarni, S., Perälä, J., Saarni, S., Aro, H., Lönnqvist, J. and Suvisaari, J. (2009). Validation of the Finnish version of the SCOFF questionnaire among young adults aged 20 to 35 years. BMC Psychiatry, 9(1).

Morgan, J., Reid, F. and Lacey, J. (1999). The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders. BMJ, 319(7223), pp.1467-1468.

Pannocchia, L., Fiorino, M., Giannini, M. and Vanderlinden, J. (2011). A Psychometric Exploration of an Italian Translation of the SCOFF Questionnaire. European Eating Disorders Review, 19(4), pp.371-373.

Perry, L., Morgan, J., Reid, F., Brunton, J., O’Brien, A., Luck, A. and Lacey, H. (2002). Screening for symptoms of eating disorders: Reliability of the SCOFF screening tool with written compared to oral delivery. International Journal of Eating Disorders, 32(4), pp.466-472.

Solmi, F., Hatch, S., Hotopf, M., Treasure, J. and Micali, N. (2014). Validation of the SCOFF questionnaire for eating disorders in a multiethnic general population sample. International Journal of Eating Disorders, 48(3), pp.312-316.