Σύντομη Κλίμακα Δογματισμού – Schulze [SDSS-10]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Σύντομη Κλίμακα Δογματισμού Schulze (SDSS-10) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου δογματισμού μιας ατομικής ή ομάδας. Αυτή η κλίμακα αναπτύχθηκε από τον Manfred Schulze και τους συνεργάτες του στην Κλινική Ψυχιατρική του Πανεπιστημίου του Μόναχου.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα εργαλείο μέτρησης του επιπέδου δογματισμού ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Αυτή η κλίμακα σχεδιάστηκε για να επιτρέψει στους ερευνητές, τους κλινικούς και τους εκπαιδευτικούς να μελετήσουν και να κατανοήσουν το βαθμό στον οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα εμπλέκεται σε δογματικές πεποιθήσεις και πρακτικές.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα SDSS-10 αποτελείται από 10 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1=Συμφωνώ απόλυτα, 2=Συμφωνώ, 3=Συμφωνώ ελαφρώς, 4=Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 5=Διαφωνώ ελαφρώς, 6=Διαφωνώ, 7=Διαφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Rokeach‚ M. (1960). The open and closed mind. New York: Basic Books.

Schulze‚ R.H.K.‚ (1962). A shortened version of the Rokeach Dogmatism Scale. Journal of Psychological Studies‚ 13‚ 93-97.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan