Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών Κρίσεων

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών Κρίσεων (Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]) κατασκευάστηκε από τους Cramer και French το 2001. Οι επιληπτικές κρίσεις στους ασθενείς παραδοσιακά έχουν εκτιμηθεί ως προς τη συχνότητα των συμβάντων. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συχνότητα και των συμπτωμάτων καθώς και τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των καταστάσεων πριν και μετά την επιληπτική κρίση.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί τη σοβαρότητα των επιληπτικών κρίσεων ως θεραπευτική απόκριση σε κλινικές δοκιμές, χαρακτηρίζοντας αλλαγές συγκεκριμένων σπάνιων, σοβαρών και ενοχλητικών χαρακτηριστικών των επιληπτικών κρίσεων.

Βαθμονόμηση  Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι πως ένιωσαν πριν, μετά και κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 11 ερωτήσεις και 22 υποερωτήματα, ενώ οι απαντήσεις αυτών δίνονται μέσω μιας 7-βάθμιας κλίμακας Likert. Η κλίμακα αυτή ξεκινάει από το 1 (Δε με ενόχλησε καθόλου) και κατλήγει στο 7 (Συνέχεια/Με ενόχλησε αρκετά).

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 1 έως 175. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν μεγαλύτερο επίπεδο συμπτωμάτων είτε πριν, είτε μετά, είτε κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το εν λόγω Ερωτηματολόγιο εμφάνισε αποδεκτή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,76. Επίσης εμφάνισε αποδεκτή επαναληπτική δοκιμή με τιμή 0,74. Η εγκυρότητα κατασκευής έδειξε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με αντίστοιχα ερωτηματολόγια και κλίμακες.

Βιβλιογραφία

Cramer, J. A., & French, J. (2001). Quantitative assessment of seizure severity for clinical trials: a review of approaches to seizure components. Epilepsia42(1), 119-129.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Επιληψία