Κλίμακα Αυτό-συμπόνοιας [KA-26]

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αυτό-συμπόνιας κατασκευάστηκε από την Kristian Neff το 2003 και αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο το οποίο μετράει την αυτό-συμπόνια. Βασικός σκοπός αυτής της κλίμακας είναι να μετράει την αυτό-συμπόνια που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους. Η Kristian Neff θεώρησε πως η αυτό-συμπόνια είναι το ίδιο σημαντική με την συμπόνια προς τους άλλους και ότι σχετίζεται με την αυτοεκτίμηση και την ψυχική υγεία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Αυτό-συμπόνιας αποτελείται από 26 ερωτήσεις οι οποίες εκτιμούν την συνολική αυτό-συμπόνια. Η Κλίμακα αυτή εκτιμάει την αυτό-συμπόνια μέσα από τρεις σχετικές θετικές πτυχές: την καλοσύνη προς τον εαυτό, την αποδοχή της ανθρώπινης φύσης και την ενσυνειδητότητα και μέσα από τρείς αρνητικές πτυχές: την αυστηρή κριτική απέναντι στον εαυτό, την απομόνωση και την συναισθηματική υπερεμπλοκή. Μέσω των 26 αυτών ερωτήσεων εκτιμάται πως οι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται τις ενέργειες απέναντι στον εαυτό τους σε δύσκολους καιρούς. Οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert 5-διαβαθμίσεων από το 1 (Σχεδόν ποτέ) έως το 5 (Σχεδόν Πάντα) ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης της κάθε συμπεριφοράς.

Στατιστική Ανάλυση

Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση της εν λόγω κλίμακας, δηλώνεται ότι εξάγεται ένα συνολικό σκορ το οποίο χαρακτηρίζει την αυτό-συμπόνια, την στιγμή που αυτό προκύπτει από τα θετικά στοιχεία και ένα σκορ για την αυτοκριτική το οποίο προκύπτει από τα αρνητικά στοιχεία . Τα υψηλά επίπεδα αυτό-συμπόνιας σχετίζονται με την ψυχική ευημερία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν ναρκισσιστικές τάσεις.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Αυτό-Συμπόνιας έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό από τους Mantzios, Wilson & Giannou το 2014 και έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα ικανοποιητικό, έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο το οποίο μετράει την αυτό-συμπόνια. Επιπλέον η κλίμακα μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στον ελληνικό πληθυσμό και από τους Karakasidou, Pezirkianidis, Galanakis, & Stalikas το 2017. Η εσωτερική συνέπεια είναι καλή τόσο για τα θετικά στοιχεία (a=0.86) όσο και για τα αρνητικά στοιχεία (a=0.86).

Βιβλιογραφία

Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity, 2(3), 223-250.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Karakasidou Ε., Pezirkianidis C., Galanakis M., & Stalikas A.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis! 

Tags: Αυτο-συμπόνοια