Κλίμακα Αυτοσυνείδησης [SCS-R-22]

 

 

Ανάλυση

Η ιδιωτική αυτοσυνείδηση είναι μια τάση για εσωστρέφεια και εξέταση του εσωτερικού εαυτού και των συναισθημάτων. Η δημόσια αυτοσυνείδηση είναι η αντίληψη του εαυτού όπως τον βλέπουν οι άλλοι. Αυτός ο τύπος αυτοσυνείδησης μπορεί να οδηγήσει σε αυτοπαρακολούθηση και κοινωνική αγωνία. Και η ιδιωτική και η δημόσια αυτοσυνείδηση θεωρούνται ως προσωπικότητες που είναι σχετικά σταθερές με την πάροδο του χρόνου, αλλά δεν σχετίζονται. Απλώς επειδή ένα άτομο έχει υψηλό επίπεδο σε μία διάσταση, δεν σημαίνει ότι έχει υψηλό επίπεδο και στην άλλη. Η αυτοσυνείδηση μπορεί να επηρεάσει ισχυρά τη συμπεριφορά. Εκτός από τη δημόσια και ιδιωτική αυτοσυνείδηση, το Κλίμακα Αυτοσυνείδησης (SCS-R) μετρά την κοινωνική αγωνία. Αυτή η αναθεωρημένη κλίμακα είναι εφαρμόσιμη σε πιο γενικό πληθυσμό.

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι μια αναθεωρημένη μέτρηση της δημόσιας και ιδιωτικής αυτοσυνείδησης.

 

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα SCS-R-22 αποτελείται από 22 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

  • 3=πολύ σαν εμένα
  • 2=κάπως σαν εμένα
  • 1=λίγο σαν εμένα
  • 0=καθόλου σαν εμένα

 

 

Βιβλιογραφία

Martin, A. J., & Debus, R. L. (1999). Alternative factor structure for the Revised Self-Consciousness Scale. Journal of Personality Assessment, 72(2), 266-281

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). The Self-Consciousness Scale: A revised version for use with general populations. Journal of Applied Social Psychology, 15, 687-699.