Ερωτηματολόγιο Αυτοαποτελεσματικότητας για Εξετάσεις [S-EQE-10]

 

 

Συγγραφείς

Ε. Καραδήμας και Α. Καλαντζή-Αζίζι.

 

Σκοπός

Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να αξιολογήσει τις προσδοκίες των ατόμων που βρίσκονται σε μια περίοδο εξετάσεων ως προς την ικανότητά τους να ασχοληθούν αποτελεσματικά με τη μελέτη και, φυσικά, να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Σύντομη περιγραφή

Αποτελείται από 10 προτάσεις που υπάγονται σε δύο παράγοντες:

 1. Ο φοιτητής/μαθητής έχει προσδοκίες σχετικά με τη δική του ικανότητα να αποδώσει επιτυχώς σε εξετάσεις.
 2. Αξιολογεί τον εαυτό του όσον αφορά την ικανότητά του να διατηρεί ψυχραιμία κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.
 3. Έχει πεποίθηση σχετικά με τη δυνατότητά του να εκφράζεται με ακρίβεια κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.
 4. Αντιλαμβάνεται τη σημασία της ικανότητάς του να αποδίδει επιτυχώς σε μια εξέταση.
 5. Το άτομο έχει προσδοκίες σχετικά με την ικανότητά του να διαθέτει επαρκή μελέτη για την επιτυχία στις εξετάσεις.
 6. Αξιολογεί τις δικές του ικανότητες για αποτελεσματική μελέτη ενόψει των επερχομένων εξετάσεων.
 7. Εκφράζει πεποίθηση σχετικά με την επαρκή μελέτη που χρειάζεται για να επιτύχει.
 8. Έχει υψηλές προσδοκίες για το επίπεδο σωματικής δύναμης που διαθέτει για να ανταπεξέλθει στη μελέτη.
 9. Πιστεύει στο υψηλό επίπεδο ψυχικής δύναμης που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την πρόκληση της μελέτης.
 10. Ο φοιτητής/μαθητής έχει προσδοκίες ότι η αποτελεσματική μελέτη θα τον οδηγήσει στην επιτυχία στις επερχόμενες εξετάσεις.

 

Δείγμα

Αρχικώς, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο στη συνέχεια δόθηκε σε ένα δείγμα από 291 φοιτητές.

Τρόπος βαθμολόγησης

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτή την ερώτηση εξαρτάται από το περιεχόμενο και τον σκοπό της έρευνας ή του ερωτηματολογίου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η κλίμακα Likert που παρουσιάζετε έχει τέσσερις επίπεδα (0=καθόλου, 1=λίγο, 2=αρκετά, 3=πολύ).

Μερικοί τρόποι ανταπόκρισης σε αυτήν την ερώτηση μπορεί να είναι:

 

 1. Καθόλου Ικανός/Ικανή (Σκορ 0): Δεν πιστεύω ότι είμαι ικανός/ικανή καθόλου.
 2. Λίγο Ικανός/Ικανή (Σκορ 1): Πιστεύω ότι είμαι ικανός/ικανή λίγο, αλλά όχι πολύ.
 3. Αρκετά Ικανός/Ικανή (Σκορ 2): Νιώθω αρκετά ικανός/ικανή στον τομέα αυτόν.
 4. Πολύ Ικανός/Ικανή (Σκορ 3): Πιστεύω ότι είμαι πολύ ικανός/ικανή σε αυτόν τον τομέα.

 

Οι απαντήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την αντίληψή σας για τον βαθμό ικανότητάς σας σε σχέση με το θέμα που εξετάζεται.

 

Εγκυρότητα

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε υπάρχοντα ερωτηματολόγια που αναφέρονται στις προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας, καθώς και στη σχετική βιβλιογραφία που εξετάζει θέματα που αφορούν τις εξετάσεις και την ακαδημαϊκή επίδοση. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των παραγόντων, με τους συγκεκριμένους παράγοντες να αναφέρονται παραπάνω (στο κείμενο).

 

Αξιοπιστία

Οι δύο στοιχεία του ερωτηματολογίου φαίνεται να παρουσιάζουν ικανοποιητικούς δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας. Ο πρώτος παράγοντας έχει αξιολογηθεί με αξιοπιστία 0,81 (α), ενώ ο δεύτερος παράγοντας έχει αξιολογηθεί με αξιοπιστία 0,75 (α).

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Karademas, E. C., & Kalantzi-Azizi, A. (2004). The stress process, self-efficasy expectations, and psychological health. Personality and Individual Differences, 37, 1033-1043.