Πως Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου IV [ΠΑΤΕΜ IV] (Self-Perception Profile for Adolescents)

Ανάλυση

Το ΠΑΤΕΜ IV αποτελεί την ελληνική έκδοση για μαθητές λυκείου του ερωτηματολογίου Self-Perception Profile for Adolescents της Harter και είναι προσαρμοσμένο από την Ε. Μαρκή-Μπότσαρη. Είναι κατάλληλο για χρήση με μαθητές ηλικίας περίπου 16 έως 18 ετών. Οι τομείς του πρωτότυπου ερωτηματολογίου διατηρήθηκαν, με εξαίρεση τον τομέα της εργασιακής ικανότητας, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον τομέα της εργασιακής ετοιμότητας. Παράλληλα, προστέθηκαν νέοι επιμέρους τομείς αυτοαντίληψης, ενώ η κλίμακα αυτοεκτίμησης του πρωτότυπου ερωτηματολογίου αντικαταστάθηκε με μια παρόμοια κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg. Οι τροποποιήσεις έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη της Harter.

Στόχος

Το ΠΑΤΕΜ IV χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης των μαθητών λυκείου, περιλαμβάνοντας δώδεκα ψυχομετρικές κλίμακες και έντεκα επιμέρους τομείς αυτοαντίληψης.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 65 ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση ο μαθητής καλείται να επιλέξει μία απάντηση δυαδικής μορφής.Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές δηλώσεις αυτή που τους ταιριάζει περισσότερο και στη συνέχεια να την αξιολογήσουν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4.

Στατιστική Ανάλυση

Ο μέσος όρος των τιμών κάθε κλίμακας υποδεικνύει το επίπεδο αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης του μαθητή.
Εγκυρότητα και Αξιοπιστία
Ελέγχθηκαν διάφοροι τύποι εγκυρότητας (π.χ. παραγωγική, διακριτική, συγχρονική).Η ανάλυση παραγόντων υπέδειξε δώδεκα παράγοντες που εξηγούν το 56.2% της συνολικής διακύμανσης.Οι δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s alpha) κυμαίνονται από 0.70 έως 0.85.

Βιβλιογραφία και Συγγραφείς

Κύριοι συγγραφείς: S. Harter, προσαρμογή από Ε. Μακρή-Μπότσαρη.Κύριες βιβλιογραφικές πηγές περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις των Harter και Μακρή-Μπότσαρη, καθώς και βιβλία και άρθρα για την αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση.