Συντομευμένο F για Πολιτικές Έρευνες [SFPS-6]

 

Ανάλυση

Το συντομευμένο F για Πολιτικές Έρευνες είναι το SFPS-6. Αυτή η συντομογραφία αναφέρεται στον έκτο τόμο της σειράς “Συντομεύσεις Πολιτικών Επιστημών” (Shortcuts in Political Science), ο οποίος εξειδικεύεται στον τομέα των Πολιτικών Ερευνών. Αυτός ο τόμος παρέχει συνοπτικές αλλά ενημερωμένες πληροφορίες και αναλύσεις για θέματα που αφορούν την πολιτική επιστήμη, όπως θεωρίες, μεθόδους ερευνών, πολιτικά συστήματα και πρακτικές, καθώς και εφαρμογές σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και της πολιτικής δράσης. Ο σκοπός του SFPS-6 είναι να παρέχει συνοπτική και εποπτική κατανόηση του πεδίου των πολιτικών ερευνών για φοιτητές, επαγγελματίες και ερευνητές στον ευρύτερο τομέα των κοινωνικών επιστημών.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει συνοπτική και εποπτική κατανόηση του πεδίου των πολιτικών ερευνών. Αυτό περιλαμβάνει: Παρουσίαση θεμελιωδών θεωριών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις πολιτικές επιστήμες.

Ανάλυση διαφόρων πολιτικών συστημάτων και πρακτικών σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Εφαρμογές της πολιτικής έρευνας σε διαφορετικούς τομείς, όπως η δημόσια πολιτική, οι διεθνείς σχέσεις, η πολιτική θεωρία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η πολιτική συμπεριφορά.

Παροχή ενημερωμένων πληροφοριών και αναλύσεων για τις τρέχουσες εξελίξεις και τα θέματα που απασχολούν τον τομέα των πολιτικών ερευνών.

Με αυτόν τον τρόπο, ο SFPS-6 στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση στη γνώση και την κατανόηση της πολιτικής επιστήμης για φοιτητές, επαγγελματίες και ερευνητές.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SFPS-6 αποτελείται από 6 στοιχεία α οποία απαντιούνται με τα εξής:

διαφωνώ κάθετα και συμφωνώ απόλυτα.

 

Βιβλιογραφία

Fillmore‚ F.H. (1950). Authoritarianism and leadership. Philadelphia:Stephenson Brothers‚ 1950.

Janowitz‚ M. and Marvick‚ D. (1953). Authoritarianism and political behavior. Public Opinion Quarterly‚ 17‚ 185-201.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan