Ερωτηματολόγιο κοινωνικής συμπεριφοράς [SBQ-28]

 

Ανάλυση

Το Social Behavior Questionnaire (SBQ) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς ατόμων, συνήθως παιδιών και εφήβων. Η ανάλυση των δεδομένων από το SBQ περιλαμβάνει την εξέταση των απαντήσεων για να εντοπιστούν πρότυπα συμπεριφοράς, όπως η επιθετικότητα, η συνεργασία, η αυτοεκτίμηση, και οι κοινωνικές δεξιότητες. Αυτή η ανάλυση βοηθά στην κατανόηση των κοινωνικών δυναμικών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος του SBQ είναι να εντοπίσει προβλήματα και δυσκολίες στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και εφήβων. Μέσα από τη χρήση του SBQ, οι ειδικοί μπορούν να αναγνωρίσουν περιοχές όπου τα άτομα μπορεί να χρειάζονται υποστήριξη ή παρέμβαση. Αυτό βοηθά στην προληπτική προσέγγιση, προλαμβάνοντας περαιτέρω επιδείνωση των προβλημάτων και προωθώντας τη θετική ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του SBQ πραγματοποιείται μέσω μιας σειράς ερωτήσεων που απαντώνται από τους γονείς, τους δασκάλους ή το ίδιο το παιδί, ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται σε μια κλίμακα (συνήθως 0-3 ή 0-5) με βάση τη συχνότητα ή την ένταση της συμπεριφοράς. Οι συνολικές βαθμολογίες συγκρίνονται με πρότυπα δεδομένα για να εντοπιστούν αποκλίσεις και να κατανοηθεί καλύτερα η κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου. Οι βαθμολογίες αυτές χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων με την πάροδο του χρόνου.

 

Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία σχετικά με το SBQ περιλαμβάνει μια πληθώρα μελετών και άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά. Αυτές οι μελέτες εξετάζουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του εργαλείου, καθώς και τη χρήση του σε διάφορους πληθυσμούς και περιβάλλοντα. Επίσης, η βιβλιογραφία αναφέρει τις εφαρμογές του SBQ στην κλινική πρακτική και την έρευνα, καθώς και τις προτάσεις για βελτιώσεις και μελλοντική χρήση του εργαλείου.