Κλίμακα κοινωνικής ανησυχίας για το σώμα [SPAS-12]

 

 

Ανάλυση

Οι πιέσεις που ασκούνται σε νέους άνδρες και γυναίκες για να παρουσιάσουν ένα ιδανικό σώμα αποτελούν κυρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις στη σημερινή κοινωνία. Η αποτυχία να ανταποκριθεί κανείς σε αυτά τα πρότυπα, είτε πραγματικά είναι, είτε φανταστικά, μπορεί να προκαλέσει σκέψεις και συναισθήματα ότι οι άλλοι αξιολογούν αρνητικά το σώμα κάποιου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να εμφανιστεί η κοινωνική ανησυχία για το σώμα. Στη συνέχεια, άτομα που ανησυχούν ότι οι άλλοι αξιολογούν αρνητικά το σώμα τους (δηλαδή, SPA) μπορεί να αισθάνονται υποχρεωμένα από τα ιδανικά της κοινωνίας να ασχοληθούν με φυσική δραστηριότητα για να βελτιώσουν το σώμα τους και να μειώσουν τις πιθανότητες αρνητικών αξιολογήσεων. Η Κλίμακα Κοινωνικής Ανησυχίας για το Σώμα (Social Physique Anxiety Scale – SPAS) είναι ένα αυτοαξιολογικό εργαλείο 12 στοιχείων που αναπτύχθηκε για να αξιολογεί το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι νιώθουν ανησυχία όταν άλλοι παρατηρούν ή αξιολογούν τα σώματά τους.

 

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός της συγκεκριμένης κλιμακας είναι να μετρήσει την κοινωνική ανησυχία που σχετίζεται με το σώμα. Με τη φράση “φυσική ομορφιά” ή “σωματική διάπλαση” εννοούμε το σχήμα και τη δομή του σώματός σας, και συγκεκριμένα, το λίπος του σώματος, τον μυϊκό τόνο και τις γενικές αναλογίες του σώματος.

 

 

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα SPAS-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

  • 1 = Καθόλου χαρακτηριστικό για μένα
  • 2 = Ελαφρώς χαρακτηριστικό για μένα
  • 3 = Μέτρια χαρακτηριστικό για μένα
  • 4 = Πολύ χαρακτηριστικό για μένα
  • 5 = Εξαιρετικά χαρακτηριστικό για μένα

 

Βιβλιογραφία

Hart, E. A., Leary, M. R., & Rejeski, W. J. (1989). The measurement of social physique anxiety. Journal of Sport and Exercise Psychology, 11, 94-104.