Κλίμακα Σωματικών Συμπτωμάτων – 8 [SSS-8]

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Σωματικών Συμπτωμάτων – 8 (Somatic Symptom Scale – 8) σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τη σοβαρότητα και τη συχνότητα των σωματικών συμπτωμάτων που βιώνουν οι ασθενείς. Η κλίμακα αυτή καλύπτει οκτώ κοινά σωματικά συμπτώματα, επιτρέποντας την ταχεία αξιολόγηση και τη χρήση σε κλινικές και ερευνητικές μελέτες.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της SSS-8 είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο μέτρησης των σωματικών συμπτωμάτων. Το εργαλείο αυτό βοηθά τους κλινικούς ιατρούς και τους ερευνητές να εντοπίσουν τη σοβαρότητα των σωματικών συμπτωμάτων, να αξιολογήσουν την ανάγκη για παρέμβαση και να παρακολουθήσουν την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η SSS-8 αποτελείται από 8 δηλώσεις που οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα των σωματικών συμπτωμάτων που έχουν βιώσει τις τελευταίες 7 ημέρες (Πόνος στο στομάχι ή στο έντερο, Πόνος στη μέση, Πόνος στις αρθρώσεις ή στα άκρα, Πονοκέφαλος, Κόπωση, Δυσκολία στον ύπνο, Ζαλάδα, Αίσθημα λιποθυμίας). Η αξιολόγηση γίνεται σε μια κλίμακα Likert από το 0 (καθόλου) έως το 4 (πολύ).

 

Βιβλιογραφία

 

Gierk, B., Kohlmann, S., Kroenke, K., Spangenberg, L., Zenger, M., & Löwe, B. (2014). The Somatic Symptom Scale–8 (SSS-8): A brief measure of somatic symptom burden. JAMA Internal Medicine, 174(3), 399-407.

Löwe, B., Decker, O., Müller, S., Brähler, E., Schellberg, D., Herzog, W., & Herzberg, P. Y. (2008). Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Medical Care, 46(3), 266-274.