Σύστημα Παρατήρησης Δραστηριότητας Παιχνιδιού και Αναψυχής στη Νεολαία [SOPLAY-8]

 

Ανάλυση

Το Σύστημα Παρατήρησης Δραστηριότητας Παιχνιδιού και Αναψυχής στη Νεολαία, γνωστό και ως SOPLAY-8, είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας των νέων σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως πάρκα, σχολεία, καταστήματα κ.λπ. Το SOPLAY-8 αξιοποιεί μια μεθοδολογία παρατήρησης που βασίζεται σε οκτώ κατηγορίες δραστηριοτήτων: στάση, βήμα, τρέξιμο, παιχνίδι, αθλητισμός, αναψυχή, ακαδημαϊκές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες. Οι παρατηρητές προσέγγιση και καταγράφουν τη δραστηριότητα των νέων σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξάγουν στατιστικά στοιχεία και τάσεις. Το SOPLAY-8 χρησιμοποιείται συχνά από ερευνητές, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς επαγγελματίες για να κατανοήσουν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των νέων και να αναπτύξουν προγράμματα που προωθούν έναν υγιή τρόπο ζωής.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος του Συστήματος Παρατήρησης Δραστηριότητας Παιχνιδιού και Αναψυχής στη Νεολαία (SOPLAY-8) είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των νέων σε διάφορα περιβάλλοντα, με στόχο την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Μέσω της παρατήρησης και της καταγραφής των δραστηριοτήτων των νέων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, το SOPLAY-8 επιτρέπει στους ερευνητές και τους επαγγελματίες της υγείας να αναλύσουν τα επίπεδα δραστηριότητας και να προσαρμόσουν προγράμματα που ενθαρρύνουν την υγιή συμπεριφορά και τη φυσική δραστηριότητα στη νεολαία. Με άλλα λόγια, ο στόχος του SOPLAY-8 είναι να παρέχει πληροφορίες και δεδομένα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων που προωθούν τη φυσική δραστηριότητα και την υγιή ζωή στους νέους.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SOPLAY-8 αποτελείται από 8 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=μαύρη κορυφή, 3=τσιμέντο, 5=χαλί, 7=ξύλο, 9=χαλίκι, 11=νερό

2=χώμα, 4=γρασίδι, 6=ψάθες, 8=πλακάκι

 

Βιβλιογραφία

McKenzie, T. L., Marshall, S. J., Sallis, J. F., & Conway, T. L. (2000). Leisure-time physical activity in school environments: An observational study using SOPLAY. Preventive Medicine, 30, 70-77.

McKenzie, T. L., Sallis, & Nader, P. R. (1991). SOFIT: System for observing fitness instruction time. Journal of Teaching in Physical Education, 11, 195-205.

 Rowe, P.J., Schuldheisz, J.M., & van der Mars, H. (1997). Measuring physical activity in physical education: Validation of the SOFIT direct observation instrument for use with first to eighth grade students. Pediatric Exercise Science, 9(2), 136-149.

 Sallis, J. F., Conway, T. L., Prochaska, J. J., McKenzie, T. L., Marshall, S. & Brown, M. (2001). School environments are associated with youth physical activity. American Journal of Public Health, 91, 618-620.

  McKenzie, T. L. (2005, November). Systematic Observation: SOPLAY/SOPARC Introduction, Practice, and Assessment. (27 minute DVD). San Diego State University, San Diego, California. (T. McKenzie, author, producer, narrator; D. Graves, editor). Available from Active Living Research, San Diego State University, 3900 Fifth Avenue, Suite 310, San Diego, CA 92103

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!