Κλίμακα Άγχους Παιδιών Spence – Έκδοση για Παιδιά [SCAS-C]

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Άγχους Παιδιών Spence – Έκδοση για Παιδιά, κατασκευασμένη από την Susan H. Spence και τους συνεργάτες της, έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τα επίπεδα άγχους σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 8-12 ετών. Η κλίμακα αυτή βοηθά στην αναγνώριση και την αξιολόγηση διαφόρων μορφών άγχους, όπως η διαταραχή κοινωνικού άγχους, η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η διαταραχή πανικού, η αγοραφοβία, η αποχωρισιακή αγχώδης διαταραχή και η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της κλίμακας είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο μέτρησης των συμπτωμάτων άγχους στα παιδιά και τους εφήβους.

 

Βαθμονόμηση

 

Το SCAS-C αποτελείται από 44 δηλώσεις που τα παιδιά καλούνται να αξιολογήσουν τη συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων άγχους σε μια κλίμακα Likert από το 0 (ποτέ) έως το 3 (πάντα). Οι δηλώσεις αυτές οργανώνονται σε έξι υποκλίμακες, οι οποίες είναι:

Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή

Διαταραχή Πανικού / Αγοραφοβία

Αποχωρισιακή Αγχώδης Διαταραχή

Φοβίες

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Το συνολικό σκορ υπολογίζεται αθροίζοντας τις βαθμολογίες από όλες τις δηλώσεις.

 

Βιβλιογραφία

 

Spence, S. H. (1998). A measure of anxiety symptoms among children. Behaviour Research and Therapy, 36(5), 545-566.

Spence, S. H. (1999). Structure of anxiety symptoms among children: A confirmatory factor-analytic study. Journal of Abnormal Psychology, 108(2), 280-297.