Ερωτηματολόγιο φοβίας αράχνης για παιδιά [SPQ-C – 29]

 

Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο φοβίας αράχνης για ενήλικες προσαρμόστηκε για τα παιδιά απλοποιώντας τα στοιχεία και αξιολογώντας καταστάσεις σχετικές με τα παιδιά. Το SPQ για παιδιά (SPQ-C) χορηγήθηκε σε δύο μη κλινικά δείγματα παιδιών ηλικίας 8-12 ετών. Το πρώτο δείγμα αποτελούνταν από 586 Ss που συμπλήρωσαν το SPQ-C δύο φορές, με διάστημα επανάληψης της εξέτασης 6-7 εβδομάδες. Η εσωτερική συνοχή και η αξιοπιστία δοκιμής-επανελέγχου ήταν υψηλές.

 

Σκοπός

Ο σκοπός ενός ερωτηματολογίου φοβίας αράχνης για παιδιά θα ήταν συνήθως να αξιολογηθεί το επίπεδο φόβου ή άγχους που βιώνει ένα παιδί σε σχέση με τις αράχνες.

 

Βαθμονόμηση

Οι βαθμολογίες του SPQ-C κυμαίνονται μεταξύ 0 (καθόλου φόβος για τις αράχνες) και 10 (υπερβολικός φόβος για τις αράχνες).

 

Βιβλιογραφία

Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 609-610.

Kindt‚Merel.‚ Brosschot‚ Jos F.‚ Muris‚ Peter. (1996). Spider Phobia Questionnaire for children (SPQ-C): A psychometric study and normative data. Behaviour Research and Therapy‚ 34(3)‚ 277-282

Kindt‚Merel.‚ Brosschot‚ Jos F. (1999). Cognitive Bias in Spider-Phobic Children: Comparison of a Pictorial and a Linguistic Spider Stroop. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment‚ 21(3)‚ 207-220.

Klein‚ A. M.‚ Becker‚ E. S.‚ & Rinck‚ M. (2009). Direct and indirect measures of spider fear predict unique variance in children’s fear-related behavior. Manuscript submitted for publication.

Klein‚ A. M.‚ Rinck‚ M.‚ and Becker‚ E. S. (2009). The Spider Anxiety and Disgust Screening for Children (SADS-C): Reliability and validity of a short measure of spider anxiety in children. Manuscript submitted for publication.

Kindt‚Merel.‚ Brosschot‚ Jos F.‚ Muris‚ Peter. (1996). Spider Phobia Questionnaire for children (SPQ-C). In Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 609-610.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!