Κλίμακα Άγχους για τον Αθλητισμό [SAS-21]

 

Ανάλυση

 

Η Sport Anxiety Scale κατασκευάστηκε για να αξιολογήσει τα επίπεδα άγχους που σχετίζονται με την αθλητική δραστηριότητα. Αποτελείται από 21 δηλώσεις που αξιολογούν τις τρεις διαστάσεις του αθλητικού άγχους, τη Σωματική Ανησυχία τη Νευρικότητα, και την Έλλειψη Αυτοπεποίθησης.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της SAS είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο μέτρησης του αθλητικού άγχους, βοηθώντας τους αθλητικούς ψυχολόγους, τους προπονητές και τους ερευνητές να κατανοήσουν πώς το άγχος επηρεάζει την απόδοση των αθλητών.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τη συχνότητα με την οποία βιώνουν τα αναφερόμενα συναισθήματα σε μια κλίμακα Likert από το 1 (σχεδόν ποτέ) έως το 4 (σχεδόν πάντα).

 

Βιβλιογραφία

 

Martens, R., Vealey, R. S., & Burton, D. (1990). Competitive Anxiety in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics.

Smith, R. E., Smoll, F. L., & Schutz, R. W. (1990). Measurement and correlates of sport-specific cognitive and somatic trait anxiety: The Sport Anxiety Scale. Anxiety Research, 2(4), 263-280.