Ερωτηματολόγιο Συναισθημάτων στον Αθλητισμό [SEQ-22]

 

 

Ανάλυση

Οι αθλητές βιώνουν πληθώρα συναισθημάτων σε αθλητικά περιβάλλοντα (Hanin, 2000; Lazarus, 2000). Καθίσταται όλο και πιο σημαντική η έρευνα για την προσχώρηση συναισθημάτων και οι σχέσεις μεταξύ των συναισθημάτων και της απόδοσης εξαρτώνται από την ύπαρξη εγκυρών μέτρων. Το Sport Emotion Questionnaire (SEQ) αντιπροσωπεύει ένα αθλητικό εργαλείο προτού ξεκινήσει ο αγώνας που περιλαμβάνει στοιχεία που βασίζονται στην εμπειρία των αθλητών.

 

 

Σκοπός

Το Sport Emotion Questionnaire (SEQ) είναι ένα αθλητικό ειδικό μέτρο προαγωνιστικών συναισθημάτων για την αξιολόγηση του θυμού, της ανησυχίας, της αποθάρρυνσης, του ενθουσιασμού και της ευτυχίας. Το SEQ έχει χρησιμοποιηθεί επίσης με επιτυχία για την αξιολόγηση των ανακλύζοντων συναισθημάτων σε ένα αθλητικό περιβάλλον.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SEQ-22 αποτελείται από 22 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 0=Καθόλου

1=Λίγο

2=Μετριασμένα

3=Αρκετά

4=Εξαιρετικά

 

 

Βιβλιογραφία

Jones, M. V., Lane, A. M., Bray, S. R., Uphill, M., & Catlin, J. (2005). Development and validation of the sport emotion questionnaire. Journal of Sports and Exercise Psychology, 27, 407-431