Αθλητική ζυγαριά κινήτρων [SMS-70]

 

Ανάλυση

Η αθλητική ζυγαριά κινήτρων SMS-70 είναι μια εξειδικευμένη ζυγαριά που χρησιμοποιείται συνήθως σε γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και άλλους χώρους άσκησης. Η ζυγαριά αυτή προσφέρει διάφορες λειτουργίες και δυνατότητες καταγραφής, προκειμένου να παρέχει κίνητρα και ενθάρρυνση στους αθλούμενους. Μερικές από τις πιθανές λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει μια τέτοια ζυγαριά είναι:

  1. Καταγραφή βάρους: Η ζυγαριά μπορεί να μετρά το βάρος του αθλούμενου και να το αποθηκεύει για παρακολούθηση και ανάλυση.
  2. Μέτρηση σωματικής σύνθεσης: Κάποιες ζυγαριές μπορεί να προσφέρουν λειτουργίες για τη μέτρηση του ποσοστού σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και άλλων στοιχείων της σωματικής σύνθεσης.
  3. Καταγραφή δραστηριοτήτων: Μπορεί να παρακολουθεί τις δραστηριότητες του αθλούμενου και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των βημάτων, τις καταναλωμένες θερμίδες και άλλα.
  4. Κίνητρα και επιβραβεύσεις: Μπορεί να προσφέρει συστάσεις, κίνητρα και ανταμοιβές μέσω διαφόρων μέσων, όπως μηνύματα κειμένου ή ειδοποιήσεις, προκειμένου να ενθαρρύνει τον αθλούμενο να διατηρεί μια υγιή και ενεργή ζωή.

Οι ακριβείς λειτουργίες και δυνατότητες της ζυγαριάς μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες, συνιστάται να ελέγξετε το εγχειρίδιο χρήσης ή να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

 

Στόχος

Ο στόχος της αθλητικής ζυγαριάς κινήτρων SMS-70 είναι να παρέχει ένα εργαλείο που θα ενθαρρύνει τους χρήστες να διατηρούν μια υγιή και ενεργή ζωή. Μέσω των λειτουργιών και των δυνατοτήτων που προσφέρει, η ζυγαριά αυτή προάγει την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης και της δραστηριότητας του χρήστη.

Ο στόχος μπορεί να περιλαμβάνει:

  1. Παροχή ενθάρρυνσης: Μέσω κινήτρων, επιβραβεύσεων και ειδοποιήσεων, η ζυγαριά παρέχει έναν τρόπο για τον αθλούμενο να παραμείνει αφοσιωμένος στην άσκηση και την υγιή διατροφή.
  2. Παρακολούθηση προόδου: Η ζυγαριά καταγράφει τα δεδομένα και την πρόοδο του αθλούμενου, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί την εξέλιξή του με τον χρόνο.
  3. Ενίσχυση ενεργών αλλαγών: Μέσω συστάσεων και αναλύσεων, η ζυγαριά ενθαρρύνει τον χρήστη να υιοθετήσει υγιεινές συνήθειες και να προωθήσει ενεργά αλλαγές στον τρόπο ζωής του.

Κατά συνέπεια, ο στόχος της ζυγαριάς είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα όπου η άσκηση και η υγιεινή ζωή γίνονται πιο ελκυστικές και προσιτές για τους χρήστες, βοηθώντας τους να επιτύχουν τους στόχους τους για τη φυσική τους κατάσταση και την ευεξία.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SMS-70 αποτελείται από 70 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1= Δεν ισχύει καθόλου για 5= Ισχύει ακριβώς

 

Βιβλιογραφία

Vallerand‚ R.J.‚ Pelletier‚ L. G.‚ Blaise‚ M. R.‚ Briére‚ N. M.‚ Senécal‚ C.‚ & Valliéres‚ E. F. (1992) The academic motivation scale: A measure of intrinsic‚ extrinsic and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement‚ 52‚ 1003–1019.

Pelletier‚ L.‚ Fortier‚ M.‚ Vallerand‚ R.‚ Tuson‚ K.‚ Brière‚ N.‚ & Blais‚ M. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation‚ extrinsic motivation‚ and amotivation in sports: the sport motivation scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology‚ 17‚ 35-54.

Pelletier‚ L.G.‚ Fortier‚ M.S.‚ Vallerand‚ R.J.‚ & Briére‚ N.M. (2001) Associations among perceived autonomy support and persistence: a prospective study. Motivation and Emotion‚ 25‚ 279-306.

Mallett‚ C. J.‚ Kawabata‚ M.‚ Newcombe‚ P.‚ Otero-Forero‚ A.‚ & Jackson‚ S. (2007). Sport Motivation Scale-6 (SMS-6): A revised six-factor sport motivation scale. Psychology of Sport and Exercise‚ 8‚ 600–614.

Sarrazin‚ P.‚ Vallerand‚ R.J.‚ Guillet‚ E.‚ Pelletier‚ L.G.‚ & Cury‚ F. (2002) Motivation and dr‎opout in female handballers: a 21-month prospective study. European Journal of Social Psychology‚ 32‚ 395-418.

Sarrazin‚ P.‚ Vallerand‚ R.J.‚ Pelletier‚ L.G. (2007). The revised six-factor Sport Motivation Scale (Mallett‚ Kawabata‚ Newcombe‚ Otero-Forero‚ & Jackson‚ 2007): Something old‚ something new‚ and something borrowed. Psychology of Sport and Exercise‚ 8‚ 615–621

Pelletier‚ L. G.‚ Rocchi‚ M. A.‚ Vallerand‚ R.J.‚ Deci‚ E. L.‚ Ryan‚ Rich‎ard M. (2013). Validation of the revised sport motivation scale (SMS-II). Psychology of Sport and Exercise‚ 14‚ 329-341.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!