Η σύντομη δοκιμή των προτιμήσεων μουσικής [STOMP]

 

 

Ανάλυση

Το “STOMP-7” που αναφέρεστε φαίνεται να είναι ένας τύπος δοκιμής προτιμήσεων μουσικής. Αν λάβω υπόψη μου αυτό το όνομα και την πιθανή λειτουργία του ως δοκιμή προτιμήσεων μουσικής, μπορώ να προβλέψω το εξής:

  1. Το “STOMP-7” πιθανότατα αξιολογεί τις μουσικές προτιμήσεις σας μέσω ενός προγράμματος ή μιας εφαρμογής.
  2. Ίσως σας παρουσιάζει μια σειρά από διαφορετικά είδη μουσικής ή καλλιτεχνές και σας ζητά να τα κατατάξετε με βάση την προτίμησή σας.
  3. Ενδέχεται να χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να αναλύσει τις απαντήσεις σας και να σας προτείνει μουσική που θα σας αρέσει περισσότερο.

 

Στόχος

Ο στόχος του “STOMP-7” φαίνεται να είναι η ανάλυση και η κατανόηση των μουσικών προτιμήσεων του χρήστη. Μέσω αυτής της δοκιμής, πιθανώς επιδιώκει να προτείνει μουσική που θα είναι συμβατή με τις προτιμήσεις του κάθε ατόμου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εξατομίκευσης προτάσεων μουσικής σε εφαρμογές streaming μουσικής ή άλλα συστήματα που παρέχουν μουσική βάσει προτιμήσεων του χρήστη. Συνολικά, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πιο προσαρμοσμένη εμπειρία ακρόασης μουσικής για τον κάθε χρήστη.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!