Κλίμακα Γενικού Άγχους [SGS-15]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Γενικού Άγχους (Stress in General Scale) είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να μετράει τα επίπεδα άγχους που βιώνουν τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή. Αυτή η κλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που καλύπτουν διάφορες πτυχές της ζωής, όπως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οικογενειακές σχέσεις, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και οι προσωπικές ανησυχίες. Η ανάλυση των απαντήσεων παρέχει μια συνολική βαθμολογία άγχους, καθώς και τη δυνατότητα να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές της ζωής όπου το άγχος είναι πιο έντονο. Μέσω της χρήσης αυτής της κλίμακας, είναι δυνατή η κατανόηση των κύριων πηγών άγχους και των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή την ενίσχυση του άγχους

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση των επιπέδων άγχους των ατόμων. Αυτό το εργαλείο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους ερευνητές, τους ψυχολόγους, τους συμβούλους και άλλους επαγγελματίες υγείας, καθώς τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις πηγές και τους μηχανισμούς του άγχους. Μέσω της χρήσης της κλίμακας, είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα άτομα που βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους και να αναπτυχθούν εξατομικευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή του.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα SGS-15 αποτελείται από 15 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

 

1 = ποτέ

2 = σπάνια

3 = μερικές φορές

4 = συχνά

5 = συνεχώς

 

 

Βιβλιογραφία

Stanton‚ J. M.‚ Balzer‚ W. K.‚ Smith‚ P. C.‚ Parra‚ L. F.‚ & Ironson‚ G. (2001). A general measure of work stress: The Stress in General scale. Educational and Psychological Measurement‚ 61‚ 866–888.

Lipka‚ Phillip‚ “Sexual Minorities in the Workplace: An Examination of Individual Differences That Affect Responses to Workplace Heterosexism” (2010). All Dissertations. Paper 539.