Κλίμακα Υποκειμενικής Ευτυχίας [SHS-4]

 

 

Ανάλυση

Η Κλίμακα Υποκειμενικής Ευτυχίας (Subjective Happiness Scale – SHS) είναι ένα ερωτηματολόγιο 4 στοιχείων που μετρά την γενική υποκειμενική ευτυχία. Δύο ερωτήσεις ζητούν από τους ανταποκρινόμενους να χαρακτηρίσουν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας τόσο απόλυτες βαθμολογίες όσο και βαθμολογίες σε σχέση με τους συνομήλικούς τους, ενώ οι άλλες δύο ερωτήσεις παρέχουν σύντομες περιγραφές ευτυχισμένων και δυστυχισμένων ατόμων και ζητούν από τους ανταποκρινόμενους να περιγράψουν τον βαθμό στον οποίο κάθε χαρακτηρισμός τους περιγράφει. Η SHS έχει επικυρωθεί σε 14 μελέτες με συνολικά 2,732 συμμετέχοντες.

 

 

Σκοπός

Ο συγκεκριμένη κλίμακα SHS σχεδιάστηκε ως ένα σύντομο δείκτη της υποκειμενικής ευτυχίας ή ευημερίας.

 

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα SHS-4 αποτελείται από 4 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Όχι και πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, Πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος.

 

 

 

Βιβλιογραφία

 

 

  1. Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46, 137-155.
  2. Lyubomirsky, S., & Ross, L. (1997). Hedonic consequences of social comparison: A contrast of happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1141-1157.
  3. Lyubomirsky, S., & Ross, L. (1999). Changes in attractiveness of elected, rejected, and precluded alternatives: A comparison of happy and unhappy individuals. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 988-1007.
  4. Lyubomirsky, S., & Tucker, K. L. (1998). Implications of individual differences in subjective happiness for perceiving, interpreting, and thinking about life events. Motivation and Emotion, 22, 155-186.
  5. Lyubomirsky, S. (2001). Why are some people happier than others?: The role of cognitive and motivational processes in well-being. American Psychologist, 56, 239-249.