Ερωτηματολόγιο Στάσεων Ανθρώπινων Παραγόντων για Αξιωματικούς Πολεμικής Ναυτικής [SWOHFAQ-22]

 

 

 

Ανάλυση

Το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο των 22 στοιχείων για τους Αξιωματικούς της Ναυτικής Αεροπορίας (NAHF), που εμφανίζεται επίσης στο MIDSS, προσαρμόστηκε για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Ναυτικής (SWOs). Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από τέσσερις προτεινόμενους παράγοντες:

  • Ο Στρες μου – τονίζει την εξέταση και την πιθανή αποζημίωση για τους παράγοντες άγχους στον εαυτό.
  • Ο Στρες των Άλλων – τονίζει την εξέταση και την πιθανή αποζημίωση για τους παράγοντες άγχους στα άλλα μέλη της ομάδας.
  • Επικοινωνία – περιλαμβάνει την επικοινωνία των προθέσεων και των σχεδίων, την ανάθεση καθηκόντων και την εκχώρηση ευθυνών, καθώς και την παρακολούθηση των μελών της ομάδας.
  • Ευθύνη Διοίκησης – κατάλληλη ηγεσία και οι επιπτώσεις της για την ανάθεση καθηκόντων και ευθυνών.

 

 

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τις στάσεις των Αξιωματικών Πολεμικής Ναυτικής (Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών με ευθύνη για τη λειτουργία πλοίων) σε σχέση με τους ανθρώπινους παράγοντες που έχουν εντοπιστεί ως αιτίες ατυχημάτων σε περιβάλλον εργασίας υψηλού κινδύνου.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SWOHFAQ-22 αποτελείται από 22 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: A= Διαφωνώ Απολύτως, Β=Διαφωνώ Ελαφρά, C=Ουδέτερη Άποψη, D=Συμφωνώ Ελαφρώς, F=Συμφωνώ Απολύτως.

 

 

 

Βιβλιογραφία

O’Connor, P. (2011). An evaluation of the effectiveness of bridge resource management training.International Journal of Aviation Psychology,21(4),357–374.