Κλίμακα κινησιοφοβίας Tampa [TSK-17]

 

Ανάλυση

Το TSK είναι ένας κατάλογος αυτοαναφοράς 17 σημείων που χρησιμοποιεί μια κλίμακα Likert 4 σημείων και αναπτύχθηκε ως μέτρο του φόβου της μετακίνησης ή του (εκ νέου) τραυματισμού. Η κινησιοφοβία ορίζεται από τους υπεύθυνους ανάπτυξης ως “ένας παράλογος και εξουθενωτικός φόβος της σωματικής κίνησης και δραστηριότητας που προκύπτει από το αίσθημα ευπάθειας σε επώδυνο τραυματισμό ή επανατραυματισμό” (Kori et al., 1990). Η κλίμακα βασίζεται στο μοντέλο της αποφυγής του φόβου, του φόβου των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, του φόβου της κίνησης και του φόβου του εκ νέου τραυματισμού (Vlaeyan et al., 1995). Η TSK έχει επίσης συνδεθεί με στοιχεία καταστροφικής σκέψης (Burwinkle et al., 2005).

 

Σκοπός

Η κλίμακα αποσκοπεί στη μέτρηση μη βοηθητικών σκέψεων και πεποιθήσεων σχετικά με τον πόνο σε άτομα με χρόνιο πόνο ή ινομυαλγία.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση της κλίμακας TSK πραγματοποιείται από το 1= διαφωνώ απόλυτα έως το 4= συμφωνώ απόλυτα.

 

Βιβλιογραφία

  1. Miller, S. Kopri, and D. Todd, in 1991. This represents a modified version.

Vlaeyen, J. W. S., Kole-Snijders, A. M. J., Boeren, R. G. B., & Van Eek, H. (1995). Fear of movement/(re) injury in chronic low back pain and its relation to behavioral performance. Pain, 62(3), 363-372.

Burwinkle, T., Robinson, J. P., & Turk, D. C. (2005). Fear of movement: factor structure of the Tampa Scale of Kinesiophobia in patients with fibromyalgia syndrome. The Journal of Pain, 6(6), 384-391.

Lundberg, M. K. E., Styf, J., & Carlsson, S. G. (2004). A psychometric evaluation of the Tampa Scale for Kinesiophobia-from a physiotherapeutic perspective. Physiotherapy Theory and Practice, 20(2), 121-133.

Roelofs, J., Goubert, L., Peters, M. L., Vlaeyen, J. W. S., & Crombez, G. (2004). The Tampa Scale for Kinesiophobia: further examination of psychometric properties in patients with chronic low back pain and fibromyalgia. European Journal of Pain, 8(5), 495-502.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!