Κλίμακα Κλίσης προς τη Συγχώρηση [TTFS-10]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Προθυμίας για Συγχώρεση (TTFS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ικανότητα ενός ατόμου να συγχωρεί. Αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin–Madison, το TTFS είναι ένα αυτοαξιολογικό έρευνα που μετρά τον βαθμό προθυμίας ενός ατόμου να συγχωρεί, καθώς και τον βαθμό της κίνησής τους να συγχωρούν. Σχεδιάστηκε για να αξιολογεί την έτοιμότητα ενός ατόμου να συγχωρεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τα άτομα να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις τους και πώς να προχωρήσουν σε αυτές.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει την ικανότητα ενός ατόμου να συγχωρεί

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα TTFS-10 αποτελείται από 10 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: 1=Απόλυτη Αντίθεση, 2=Ελαφρώς Αντίθεση, 3=Συμφωνία και Αντίθεση εξίσου, 4=Ελαφρώς Συμφωνία, 5=Απόλυτη Συμφωνία

 

Βιβλιογραφία

Russell‚ Jaquaye‚ “Instrument Development: Youth Anger‚ Youth Forgiveness‚ and Youth Emotional Support” (2013). University of Wisconsin Milwaukee .Theses and Dissertations. Paper 264.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!