Εφηβική εμπειρία φυλετικής κοινωνικοποίησης [TERS-40]

 

Ανάλυση

Η εφηβική εμπειρία της φυλετικής κοινωνικοποίησης είναι μια περίοδος όπου οι νέοι ανακαλύπτουν και αντιμετωπίζουν την κοινωνική δυναμική της φυλής και του ρατσισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι έφηβοι εκτίθενται σε διάφορες εμπειρίες και κοινωνικά σενάρια που επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τους άλλους σε σχέση με τη φυλετική τους ταυτότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι έφηβοι μπορεί να βιώσουν φυλετική διάκριση ή απόρριψη, είτε απευθείας είτε έμμεσα. Μπορεί να είναι θύματα εισβολής φυλετικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, είτε μέσω λεκτικών εκφράσεων είτε μέσω μη λεκτικών σημάτων και συμπεριφορών. Επίσης, μπορεί να αντιμετωπίζουν πιέσεις για να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες φυλετικές κοινωνικές ομάδες ή να απορρίψουν την κουλτούρα και την ταυτότητά τους.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να δώσει μια κατανοητή εικόνα του πώς οι νέοι αντιλαμβάνονται και αντιδρούν σε θέματα φυλετικής ταυτότητας κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους. Ο σκοπός είναι να αναδειχθούν οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι νέοι αντιμετωπίζουν τη φυλετική τους ταυτότητα, καθώς και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η εμπειρία στην αυτοεκτίμηση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο TERS-40 αποτελείται από 40 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1 = ποτέ, 2 = μερικές φορές, 3 = πολλές φορές

 

Βιβλιογραφία

Stevenson‚ H.C. (1994). Racial socialization in African American families: The art of balancing intolerance and survival. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families‚ 2‚ 190-198.

Stevenson‚ H.C. (1994). Validation of the Scale of Racial Socialization for African American Adolescents: Steps toward multidimensionality. Journal of Black Psychology‚ 20‚ 445-468.

Stevenson‚ H.C.‚ Reed‚ J.‚ & Bodison‚ P. (1996). Kinship social support and adolescent racial socialization beliefs: Extending the self to family. Journal of Black Psychology‚ 22‚ 498-508.

Stevenson‚ H.C.‚ Cameron‚ R.‚ Herrero-Taylor‚ T.‚ & Davis‚ G. Y. (2001). Development of the Teenager Experience of Racial Socialization Scale: Correlates of race-related socialization frequency from the perspective of Black youth. Unpublished Manuscript.

Stevenson‚ H.C.‚ Cameron‚ R.‚ Herrero-Taylor‚ T.‚ Davis‚ G. (2002.). Development of the teenager experience of racial socialization scale: Correlates of race related socialization frequency from the perspective of Black youth. Journal of Black Psychology‚ 28(2)‚ 84-106.

Nicholson‚ M.J. (2002). Teenager Experience of Racial Socialization (Technical Report).

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!