Σύντομη Κλίμακα Κατάθλιψης του Εδιμβούργου [TBEDS]

 

Ανάλυση

 

Η Σύντομη Κλίμακα Κατάθλιψης του Εδιμβούργου (Brief Edinburgh Depression Scale) είναι ένα ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης σε διάφορους πληθυσμούς. Πρόκειται για μια συντομότερη εκδοχή της αρχικής Κλίμακας Κατάθλιψης του Εδιμβούργου (Edinburgh Depression Scale), με σκοπό την γρήγορη και αξιόπιστη εκτίμηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εντοπίσει και να αξιολογήσει την παρουσία και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων κατάθλιψης στους συμμετέχοντες. Χρησιμοποιείται ευρέως σε κλινικά και ερευνητικά πλαίσια για τον γρήγορο εντοπισμό της κατάθλιψης και την παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται σε μια κλίμακα, που συνήθως κυμαίνεται από “καθόλου” έως “πάντα”. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται προσθέτοντας τις βαθμολογίες όλων των ερωτήσεων, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερη σοβαρότητα καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

 

Βιβλιογραφία

 

Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). “Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale”. British Journal of Psychiatry, 150(6), 782-786.