Κλινική Κλίμακα Θυμού [CAS-21]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλινική Κλίμακα Θυμού (CAS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης του θυμού σε άτομα. Είναι ένα αυτοαξιολογητικό ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 21 ερωτήσεις, καθεμία από τις οποίες βαθμολογείται σε μια πεντάβαθμη κλίμακα. Η κλίμακα αναπτύχθηκε από τον Δρ. Stephen F. Maisto και τους συνεργάτες του στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η CAS σχεδιάστηκε για να μετρά την ένταση του θυμού στη ζωή ενός ατόμου, καθώς και την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται τον θυμό τους. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους κλινικούς προκειμένου να αξιολογήσουν το επίπεδο του θυμού ενός ασθενούς και να καθορίσουν την καλύτερη θεραπεία.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει την ένταση του θυμού σε άτομα.

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα CAS-21 αποτελείται από 21 στοιχεία όππου το κάθε ένα βαθμολογείται σε μια πεντάβαθμη κλίμακα με το 1 να είναι ‘’καθόλου’’ και το 5 να είναι ‘’πολύ’’

 

 

Στατιστική Ανάλυση

Για κάθε ομάδα στοιχείων, διαβάστε και επιλέξτε την πρόταση που αντικατοπτρίζει καλύτερα πώς νιώθετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε το (Α) στο παραπάνω παράδειγμα. Αν κάνετε αυτή την επιλογή, τότε θα πρέπει να σκουριάσετε το γράμμα (Α) στο φύλλο απαντήσεων δίπλα στον αριθμό στοιχείου που σχετίζεται με αυτή την ομάδα προτάσεων. Σε αυτό το παράδειγμα, αυτός ο αριθμός στοιχείου θα ήταν “99”

 

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Έχει δειχθεί ότι η CAS είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση του θυμού. Έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ερευνητικές μελέτες και κλινικές ρυθμίσεις. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους κλινικούς προκειμένου να αξιολογήσουν το επίπεδο του θυμού σε έναν ασθενή και να καθορίσουν την καλύτερη θεραπεία.

 

 

Βιβλιογραφία

Snell‚ W. E.‚ Jr.‚ Gum‚ S.‚ Shuck‚ R. L.‚ Mosley‚ J. A.‚ & Hite‚ T. L.. (1995). The Clinical Anger Scale: Preliminary reliability and validity.   Journal of Clinical Psychology‚ 51‚ 215-226

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!