Ερωτηματολόγιο Κοινοτικής Ένταξης [CIQ-15]

 

Ανάλυση

Ένα καίριο στοιχείο μετά την αποκατάσταση ατόμων με κρανιοεγκεφαλικούς τραυματισμούς (ΚΕΤ) είναι το επίπεδο κοινοτικής ένταξης που μπορούν στη συνέχεια να επιτύχουν μετά τη θεραπεία. Η ένταξη ορίζεται ευρέως ως οικιακή, κοινωνικά δίκτυα, άλλες παραγωγικές δραστηριότητες όπως η απασχόληση, το σχολείο ή η εθελοντική εργασία. Σε μια μελέτη των Willer, Rosenthal, Kreutzer, Gordon & Rempel (1993), το Ερωτηματολόγιο Κοινοτικής Ένταξης (CIQ) έδειξε ότι διακρίνει με αξιοπιστία μεταξύ ατόμων με ΚΕΤ και ατόμων χωρίς προφανείς παραγωγικές δυσκολίες. Η αποκατάσταση που λάμβαναν εκείνοι με ΚΕΤ προήλθε από προγράμματα μοντέλων συστημάτων. Επιπλέον, οι ασθενείς με ΚΕΤ που έλαβαν αποκατάσταση από προγράμματα μοντέλων συστημάτων σκόραραν σημαντικά καλύτερα στο CIQ για τα επίπεδα οικιακής και κοινωνικής ένταξης σε σύγκριση με αυτούς με ΚΕΤ που δεν έλαβαν την ίδια αποκατάσταση.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει τα επίπεδα κοινοτικής ένταξης. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων κοινοτικής ένταξης μεταξύ ατόμων που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικούς τραυματισμούς.

 

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο CIQ-15 αποτελείται από 15 ερωτήματα τα οποία απαντιούνται με εξής: Μόνος σας, Εσείς και κάποιος άλλος, Κάποιος άλλος, Μόνος σας, Εσείς και κάποιος άλλος.

 

 

 

Βιβλιογραφία

Willer, B., Rosenthal, M., Kreutzer, S., Gordon, A., & Rempel, R. (1993). Assessment of community integration following rehabilitation for traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 8(2).